Konference s mezinárodní účastí

Neurověda ve vzdělávání

Využití poznatků o funkci mozku při rozvoji dovedností a výuce jazyků.

Tisková zpráva z 1. ročníku konference:

 V Praze proběhla 23. dubna 2014 první konference zabývající se neurovědou v České republice pod názvem „Neurověda ve vzdělávání“.

Hlavním cílem konference bylo prezentovat nejnovější poznatky o fungování mozku a jejich využití při rozvoji dovedností a výuce jazyků.

Mezinárodní obsazení špičkovými řečníky jakými byli MUDr. Martin J. Stránský, PhDr. Jeroným Klimeš, dr. Martha Burns (USA), Peter Carabi (Švédsko) nebo Ing. Michaela Tilton přilákalo téměř stovku účastníků z oblasti školství, firemního vzdělávání, neziskového sektoru či medicíny.

První konference svého druhu v České republice přinesla pohledy na proces „učení“  od nejútlejšího batolecího věku, přes školní vzdělávání až po učení se dospělých.

Jak postupně ukázaly  příspěvky z různých úhlů pohledů:  moderní učení znamená používání elektronických pomůcek v kombinaci s vhodnou metodikou, které by ale bez disciplíny a motivovanosti žáků a podpory a zapojení rodičů nemohly vystačit samy o sobě.

Z pozitivních reakcí účastníků vyplývá, že téma využití poznatků neurovědy je velmi zajímá. Aplikace neurovědeckých poznatků je přitom v České republice ještě poněkud v plenkách. Alespoň ve srovnání s moderními postupy v učení  ve vyspělých zemích – USA, Asii, Skandinávii.

 

2. ročník se bude konat 29. 4. 2015 také v Praze.

Konference je určena odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku, a o tom, jak se učí.

Získané poznatky z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání, a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku.

Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Místo konání: Kongresové Centrum U Hájků, Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1-Nové Město

Program konference 2014

Přednášky, workshopy, prezentace

08:30 – 09:00
Registrace účastníků
09:00 – 09:15
Zahájení konference
09:15 – 10:00
Rozvoj kognitivních a exekutivních funkcí mozku aneb Jak náš mozek pracuje a k čemu je dobré to vědět - článek ke stažení
PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D. (ČR) - v češtině
10:00 – 10:45
Prostředí a způsob výuky v souladu s poznatky o funkci mozku.
MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP (ČR) - v češtině - prezentace ke stažení
10:45 – 11:00
Coffee break
11:00 – 11:40
Způsoby implementace neurovědy do vzdělávání, příklady implementace ze zahraničí
Peter Carabi (USA a Švédsko) - v angličtině s překladem do češtiny - prezentace ke stažení
11:40 – 12:10
Uplatnění poznatků neurovědy při výuce jazyků u dětí i dospělých
Ing. Michaela Tilton, MBA (ČR) - v češtině - prezentace ke stažení - prezentace ke stažení
12:10 – 13:15
Oběd
13:15 – 14:00

Panelová diskuze
Neurovědecké programy v Čechách

Moderátor: Ing. Dušan Jílek
Panelisté:
Ing. Petra Razimová – Product Manager, Neurosoft, s.r.o
Ing. Petr Koucký, jednatel společnosti Alpelephant
Mgr. Jan Janatka, jednatel společnosti ECS Eurofinance

14:00 – 15:00
Využití neurovědy ke zlepšení studijních výsledků
Martha S. Burns, Ph.D. (USA) - v angličtině s překladem do češtiny
(video-přenos živě z Chicaga) - prezentace ke stažení
15:00 – 15:10
Závěr hlavní části konference
15:10 – 15:30
Coffee break
15:30 – 17:00
Specializované workshopy
- v hlavním sále

15.30 – 16.15 hod
Přirozený rozvoj dětského potenciálu v souladu s poznatky neurovědy u dětí od narození do 3 let, Mgr. Bc. Ivana Procházková

16.15 – 17.00 hod
Kognitivní rehabilitace u dětí a dospělých
Ing. Petr Koucký

Ukázky vzdělávacích programů založených na poznatcích neurovědy
– prezentace na stanovištích partnerů

15.30 – 17.00

Alphelephant - Brainjogging - Trénink mozku pomocí počítače – ukázky mentálního cvičení neboli Brain Joggingu, který je rehabilitační metodou s dlouhodobými ověřitelnými výsledky. Mgr. Naďa Landová, Ing. Romana Görlachová

Scientific Learning – Ukázky tréninku kognitivních funkcí a výuka angličtiny pro děti i dospělé- ukázky programu vytvořeného neurovědci, který umožňuje optimální učení angličtiny a zlepšení akademických výsledků žáků a studentů. Ing. Petra Razimová

Společnost Montessori - V Montessori pedagogice se již desítky let se využívá něco, s čím přišli vědci teprve nedávno. V první řadě jde o užitek, který přináší propojení mezi rukou a mozkem.V předškolním věku se pomocí manipulace s materiálem ve spojení se správným pojmenováním v mozku vytvoří cestičky, cesty, dálnice… spoje. V ZŠ pak dojde k AHA efektu - to už jsem někdy slyšel, osahal jsem si – znalosti se snadno rozvíjí dále. TOTO SE V BĚŽNÉ MŠ NESTANE. Přijďte si vyzkoušet, jak to v praxi funguje. Kateřina Vágnerová

ECS Eurofinance – Individuální konzultace v oblasti možných dotací z Evropských fondů na vzdělávací projekty spojené s inovativním vzděláváním. Mgr. Jana Janatka, Ing. Iva Sehnalová

EEG Biofeedback - Trénink mozku pro zlepšení pozornosti, koncentrace i specifických školních dovedností. Bc. Alan Tyl, PhDr. Jiří Tyl

SCIO - Prezentace kompletu na rozvoj emoční inteligence (Ferda a jeho mouchy), určeného dětem ve věku 4-10. Obsahuje plyšovou hračku, plyšové mouchy a pohádkovou knížku s návodnou částí pro rodiče. Dále bude zastoupen i produkt Akce ostrov a Pecka pro děcka všecka (ukázka produktů, jež rozvíjí měkké dovednosti), Veronika Pavlů

* Změna programu vyhrazena.

Přednášející

Martha S. Burns, Ph.D.

Jako neurovědkyně a autorka více než 100 článků a několika knih se Dr. Martha Burns řadí k předním světovým expertům na to, jak se děti učí. Často hovoří na téma důležitosti aplikace vědy o učení v primárním, předškolním a školním vzdělávání.

Dr. Burns je Adjunct Associate Professor na Northwestern University, členkou the American Speech-Language-Hearing Association a 35 let pracovala jako členka lékařského týmu v nemocnici Evanston-Northwestern Hospital. Její specializací je řeč a rozvoj mozku. V současné době žije v Chicagu, USA.

Peter Carabi

Peter Carabi svou kariéru začal jako učitel a později přešel do soukromého sektoru v oboru vzdělávání. Působil v manažerských rolích nakladatelství McGraw-Hill a nyní je viceprezidentem pro mezinárodní rozvoj společnosti zaměřené na implementaci neurovědeckých poznatků do vzdělávání – Scientific Learning. V této pozici spolupracuje s partnery ve více než 45 zemích světa a dohlíží na implementace neurovědeckých programů do školních tříd a výukových center na všech kontinentech.

Peter Carabi má více než 35 let zkušeností ve vzdělávání a implementaci softwarových technologií do vzdělávání. Vystudoval Seton Hall Universitu v New Jesey, USA a v současnosti žije ve Švédsku.

PhDr. Jeroným Klimeš Ph.D.

PhDr. Jeroným Klimeš Ph.D. studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas v USA. Získal doktorát z psychologie v roce 2002. V roce 2006 pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv a vyučoval psychologii na Filozofické fakultě UK. Zabývá se psychologickým poradenstvím v tématech rodiny a vztahů. Publikuje odborné články, účastní se diskusních pořadů.

Vyjadřuje se k tématům korupce, policejních zásahů a partnerských vztahů. Přednáší na různých veřejných akcích.

MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP

Vystudoval medicínu na St. George´s University School of Medicine v USA. Po dokončení studia zahájil vlastní lékařskou praxi a zároveň začal jako asistent přednášet neurologii na Yale University (USA). Po pádu komunistického režimu se trvale usadil v Čechách. Od roku 1994 přednáší na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1995 založil "Polikliniku na Národní" v Praze. V této poliklinice působí dodnes jako lékař a ředitel. Od poloviny 90. let se rovněž významně angažuje na poli lidských práv a kulturního dění v našem hlavním městě, za což dostal ocenění Masarykovy akademie. Založil časopis Přítomnost, The New Presence, Impuls 99. V letech 1999-2001 byl členem programového výboru a moderátorem "Fora 2000". Angažoval se i v dění na Univerzitě Karlově, kde založil výměnný program v neurovědách s Yale University a letní Prague Selective Program. Usiluje o změnu v přístupu k učení a výchově jako takové. Článek "Česká škola utlačuje dětské mozky, tvrdí neurolog"

Ing. Michaela Tilton, MBA

Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California, Los Angeles a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na vzdělávání a rozvoj dovedností od raného dětství.

Ovlivněna zájmem o neurovědu ve vzdělávání, rozšířila nabídku o další licence a nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy od raného dětství až po dospělost, jejichž součástí jsou i programy výuky angličtiny na bázi neurovědeckých poznatků a trénink mozku.Partneři 1. ročníku

Generální partner:Společnost vznikla v roce 2010 a od svého počátku má hlavní cíl – přesvědčit co nejvíce Středoevropanů o prospěšnosti mentálního tréninku. Zakladatelé společnosti se zasloužili o tvorbu české verze programu HAPPYneuron, který pochází z Francie. V České republice je známý jako HAPPYneuron Brain Jogging a je prvním z moderních přístrojů pro trénink mozku na našem trhu. www.brainjogging.cz

Hlavní partneři:Společně utváříme svět, kde všichni lidé dosáhnou svého potenciálu v oblasti vzdělání. Scientific Learning aplikuje ověřený výzkum o tom, jak se mozek učí a tím urychluje vzdělávací proces. Vytváříme patentovaná řešení, která jsou základem pro úspěch ve vzdělávání, v kariéře i v osobním životě. www.scilearn.cz
Společnost Scio působí v oblasti vzdělávání již 17 let. Za tu dobu se pojem Scio test stal natolik silným fenoménem, že se to odrazilo i v běžném jazyce. Ale nejsou to jen testy, kterými se zabýváme. Scio jsou především moderní a inovativní principy vzdělávání a rozvoje, které připravují současnou generaci dětí a mládeže na potřeby budoucnosti – říkáme tomu paralelní vzdělávání. Vyvíjíme rozvojové hračky a hry, kurzy pro děti a to vše rozvíjí tzv. měkké dovednosti jako je komunikace, spolupráce, tvořivost, emoční inteligence a umění učit se. www.scio.cz
Pomáháme svým klientům získávat zdroje z evropských fondů a to především na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Díky této specializaci se ECS Eurofinance vypracovaly během krátké doby na přední českou společnost v oblasti získávání dotací z EU a postupně začaly být úspěšné i v získávání dotací i na další investiční záměry. www.ecs-eurofinance.cz

Mediální a spolupracující patneři:
Staňte se partnerem 2. ročníku:

Máte-li zájem se stát sponzorem této konference, kontaktujte Bohumilu Munzarovou, tel.: 774 201 492.

Registrace

Máte-li zájem o zasílání aktuálních informací k této konferenci, vyplňte:
Nuerasoft s.r.o., sídlo: Srbsko 4, 294 00 Kněžmost • IČ: 27427218 • DIČ: CZ 27427218 • zápis v obchodním rejstříku u soudu v Praze pod číslem C116203