Neurověda ve vzdělávání VII.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhla

24. března 2022 v Praze

      

Vážení přátelé neurovědy,

po 2 letech pandemie proběhl další ročník konference Neurověda ve vzdělávání, s pořadovým číslem VII. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že jste si další ročník konference užili stejně jako my. Rádi jsme Vás opět viděli tváří s tvář, stejně jako všechny  naše řečníky.

Na rok 2023 už pomalu chystáme další ročník. I tento ročník konference jsme ušili na míru ředitelům škol, učitelům soustřeďujících se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, vychovatele, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, personalisty, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání. 

Termín, cena a místo konání

  • Konference se uskutečnila 24. března 2022 od 9h do 17h v TOP HOTELU Praha (Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov).
  • Registrační poplatek činí 2500 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky bude možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT: Získali jsme akreditaci od Ministerstva školství, a co to pro vás znamená?

 - Pokud jste Vy nebo Vaše škola zapojena do projektů vzdělávání pedagogů, je možné uhradit příspěvek z těchto prostředků.

 - Každý účastník získá certifikát o absolvování konference.

- Akreditací Ministerstvo školství potvrdilo, že obsah naší konference garantuje, což je dobrý argument, abyste byli snadněji uvolněni ze zaměstnání. 

Řečníci našich konferencí

Program konference 2022 ke stažení.

Netuka.jpg

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Profesor Netuka převzal od dubna 2020 funkci přednosty Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky po prof. Vladimíru Benešovi, je přednostou. Hlavní oblasti jeho odborných aktivit jsou cévní onemocnění mozku, léčba nádorů podvěsku mozkového a celé spektrum nádorových procesů mozku a míchy. Přednáší na 1. LF UK v Praze, především obor Neurochirurgie. Podílí se na výzkumu a vývoji lékařské techniky, zejména neurochirurgické robotiky.

Kubickova.jpg

Mgr. Pavla Kubíčková

Pavla Kubíčková je speciální pedagožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny. Vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně, v rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Školského managementu na Karlově univerzitě. Od roku 2007 pomáhá dětem i jejich rodičům v P-P poradně, kde se setkává s každodenními výchovnými a vzdělávacími problémy.

MartinJStransky_1.jpg

MUDr. Martin Jan Stránský

Vystudoval medicínu na St. George´s University School of Medicine v USA. Po dokončení studia zahájil vlastní lékařskou praxi a zároveň začal jako asistent přednášet neurologii na Yale University (USA). Po pádu komunistického režimu se trvale usadil v Čechách. Od roku 1994 přednáší na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1995 založil "Polikliniku na Národní" v Praze. Svou praxi kombinuje s výukou na univerzitě v Yale, Univerzitě Karlově a v Grenadě. Usiluje o změnu v přístupu k učení a výchově jako takové.

jeronym-klimes.jpg

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.,

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas v USA. Získal doktorát z psychologie v roce 2002. V roce 2006 pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv a vyučoval psychologii na Filozofické fakultě UK. Zabývá se psychologickým poradenstvím v tématech rodiny a vztahů. Publikuje odborné články, účastní se diskusních pořadů. Vyjadřuje se k tématům partnerských vztahů, psychologie kolektivu či vliv technologií na vývoj mozku. Během své praxe také posuzoval zájemce o osvojení dětí pro Městské centrum sociálních služeb Praha a zkoumal psychologické dopady neplodnosti.

alzbeta-belovska-2.jpg

Mgr. Helena Alžběta Bělovská

Alžběta Bělovská je lektorkou FIE (Feuersteinovy metody). Má za sebou více než dvacetiletou učitelskou praxi na základních školách. V současné době je na mateřské dovolené. Vedle péče o dvě malé děti se věnuje rozšiřování povědomí o Feuerstinově metodě, vede školení i praktické workshopy, aby se myšlenky Feuersteinovy metody mohly šířit dále. Její nadšení pro výuku a pro osobní rozvoj jsou přímo nakažlivé.

koukolik.jpg

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

František Koukolík vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Je přední český neuropatolog se zaměřením na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, je vedoucí Národní referenční laboratoře pro Creuzfeldt-Jakobovu nemoc, člen Newyorské akademie věd, České lékařské akademie a českého centra PEN klubu. Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, za které získal řadu ocenění, např. cenu rozhlasového pořadu Meteor za publikaci Mozek a jeho duše. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady.

Tilton.jpg

Ing. Michaela Tilton, MBA

Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na rozvoj dovedností od raného dětství. Ovlivněna studiem nových vědeckých směrů ve vzdělávání rozšířila nabídku o další licence na nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy angličtiny od raného dětství až po dospělost.

Zalesakova.jpg

Petra Zálešáková, DiS.

Vystudovala VOŠ pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Prošla dále řadou školení zaměřených na vztahovou oblast jako například Poruchy attachmentu a Neurobiologický vývoj mozku. V současné době pracuje jako terapeutka, převážně s dětmi v Nedirektivní terapii hrou či prostřednictvím nonverbálních terapeutických technik. Spolupracuje s rodinami ve složitých situacích, s OSPOD či pěstounskými rodinami.

Vstupenky
za poplatek 2500,- (DPH se neplatí) budou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Partneři našich konferencí:
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Pořadatel konference:

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Partneři konference:

 Portál - partner konference         Cogito-partnerJordis - partner Inboox - partner konferenceEvitis_partner konference