Neurověda ve vzdělávání X.
Konference o neurovědě a vzdělávání

se připravuje na jaro 2025.

      

Vážení příznivci vzdělávání a neurovědy,

další ročník konference Neurovědy ve vzdělávání s pořadovým číslem IX. je úspěšně za námi a my už připravujeme příští ročník. I na rok 2025 pilujeme (snad) zajímavý program a inspirativní řečníky.  

V roce 2023 jsme zavedli jednu změnu, po které někteří z Vás volali, a to rozdělení odpoledních workshopů na dva dvouhodinnové bloky. Díky této změně jste mohli s lektory intenzivněji a hlouběji proniknout do daných problematik a získat více praktických dovedností.

Termín, cena a místo konání

  • Konference Neurověda ve vzdělávání X. se uskuteční na jaře 2025 v Praze. Termín zveřejníme na podzim.
  • Registrační poplatek bude nejspíše činit 3 300 Kč  (bez DPH). 
  • Vstupenky bude možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz nebo Alice Turková, alice.turkova@akredika.cz, 775 686 206.

Proč již akce nemá akreditaci MŠMT?

 - Proč akce není akreditovaní? Od roku 2023 byl ukončen program MŠMT ke vzdělávání pedagogických pracovníků, a tudíž již není možné získat pro akci akreditaci, dle slov zaměstnanců MŠMT již to zkrátka není potřeba

- Co se tím pro Vás mění? Obsahově vůbec nic, stále se snažíme připravit stejně kvalitní program, stále si z akce odnesete osvědčení (i když nebude akreditované), pouze již akce není osvobozena od DPH, která se bohužel promítla do ceny.

Mohu peníze na akci někde čerpat? Ano, lze začádat Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) či jiné OP zaměřené na celoživotní vzdělávání.

Řečníci konference z roku 2024

Program na rok 2025 zveřejníme na podzim 2024.

Komarek.jpg

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupil jako dětský lékař do Teplic a později na místo dětského neurologa v Praze 4. Od roku 1984 pracoval na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Atestoval v oboru pediatrie a dětské neurologie. V roce 1993 byl jmenován docentem v oboru neurologie, v roce 2009 profesorem. V letech 2014–2022 byl děkanem 2. lékařské fakulty.

babcakova.jpg

Simona Babčáková

Simona Babčáková není pouze filmová a divadelní herečka. Již 30 let se věnuje psychologii a osobnostnímu růstu a stala se průvodkyní vnitřními světy. Na základě výcviku Principy života si uvědomila pravidla a nástroje komunikace, které praktikuje a vzdělává v tom druhé. Věří, že svůj život si tvoříme skrze vztahy, které vytváříme a ty tvoříme na základě toho, jak komunikujeme.

Pok.jpg

Mgr. et Mgr. Jakub Pok

Lektor a zakladatel Školy paměti Jakub Pok se trénováním paměti zabývá již více než dvacet let. S pomocí paměťových technik je schopen si zapamatovat 52 kanastových karet v přesném pořadí za méně než 2 minuty nebo 25 telefonních čísel do 5 minut. Tyto dovednosti předává účastníkům firemních školení a kurzů Školy paměti. Účastníci jeho projev často označují jako strhující, zábavný a velmi poučný. Pravidelně publikuje články o trénování paměti a s možnostmi, jak efektivně trénovat svou paměť.

Haselmann.jpg

Dipl.- Ing. (FH) Ralf Haselmann, M.A.

Ralf Haselmann je přední německý lektor firemního vzdělávání. Jeho hlavními tématy jsou moderní vzdělávání, nová média a v posledních letech i zapojování umělé inteligence do vzdělávacích procesů. Jak reaguje vzdělávací prostředí a případně politika na požadavky průmyslu a firem a co to znamená pro jednotlivce, to jsou jen některé z témat, kterými se ve svých přednáškách zaobírá.

Eva Corkery.jpg

Mgr. Eva Corkery

Eva Corkery je certifikovanou trenérkou metody Instrumentálního obohacení pro děti i dospělé. Ve své praxi nabízí kognitivní rehabilitaci i pro klienty se získaným poškozením mozku (jako např. následek cévní mozkové příhody či jiném traumatickém poranění hlavy). V této oblasti spolupracuje s významnými britskými organizacemi. Ve své praxi se zaobírá nejen metodami prof. Feuersteina.

Kretikova.jpg

Mgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.

Andrea Kretíková získala vzdělání v oborech andragogiky a psychologie, na zahraniční univerzitě Nottingham Trent pak vystudovala obor kyber-psychologie. Tomuto oboru se v posledních letech věnuje v rámci poradenství a lektorování kurzů o kyberšikaně a digitálním wellbeingu. Jde o moderní obor, který se zaměřuje na vliv moderních technologií na člověka, jeho komfort a jak technologie změnily fungování lidské společnosti.

Vstupenky
za poplatek 3 300,- (bez DPH) budou k dostání na eshopu partnerské společnosti Akredika. 

 

Kontakt

 

Partneři konference 2024:
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Pořadatelé konference:

Everesta_logo - pořadatel konference 

Odborný garant konference:

 Nuerasoft - logo_odborný garant konference

Generální partner:

Cogito: generální partner

Hlavní partner:

 

Partneři konference:

 ATC_partner konferencePortál - partner konference          Desitin_partner konference

Inboox - partner konference