Neurověda ve vzdělávání IX.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT

se připravuje na duben 2024.

      

Vážení přátelé neurovědy,

osmý ročník konference Neurovědy ve vzdělávání je úspěšně za námi a my už připravujeme nový na jaro 2024. I pro další rok připravujeme (snad) zajímavý program a inspirativní řečníky.  

V roce 2023 jsme zavedli jednu změnu, po které někteří z Vás volali, a to rozdělení odpoledních workshopů na dva dvouhodinnové bloky. Díky této změně jste mohli s lektory intenzivněji a hlouběji proniknout do daných problematik a získat více praktických dovedností.

Termín, cena a místo konání

  • Konference Neurověda ve vzdělávání IX. se uskuteční v dubnu 2024 v Praze.
  • Registrační poplatek činí 3 000 Kč (early bird do 31. 12. 2023) a od 1. 1. 2024 činí 3 300 Kč bez DPH; u akreditovaných programů se DPH neplatí).
  • Vstupenky je možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT: Získali jsme akreditaci od Ministerstva školství, a co to pro vás znamená?

 - Pokud jste Vy nebo Vaše škola zapojena do projektů vzdělávání pedagogů, je možné uhradit příspěvek z těchto prostředků.

 - Každý účastník získá certifikát o absolvování konference.

- Akreditací Ministerstvo školství potvrdilo, že obsah naší konference garantuje, což je dobrý argument, abyste byli snadněji uvolněni ze zaměstnání. 

Řečníci konference 2024

Program ke stažení zde.

Komarek.jpg

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupil jako dětský lékař do Teplic a později na místo dětského neurologa v Praze 4. Od roku 1984 pracoval na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Atestoval v oboru pediatrie a dětské neurologie. V roce 1993 byl jmenován docentem v oboru neurologie, v roce 2009 profesorem. V letech 2014–2022 byl děkanem 2. lékařské fakulty.

Kretikova.jpg

Mgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.

Andrea Kretíková získala vzdělání v oborech andragogiky a psychologie, na zahraniční univerzitě Nottingham Trent pak vystudovala obor kyber-psychologie. Tomuto oboru se v posledních letech věnuje v rámci poradenství a lektorování kurzů o kyberšikaně a digitálním wellbeingu. Jde o moderní obor, který se zaměřuje na vliv moderních technologií na člověka, jeho komfort a jak technologie změnily fungování lidské společnosti.

Vstupenky
za poplatek 3 000,- (do 31. 12. 2023) jsou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Partneři konference 2023:
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Pořadatel konference:

Everesta_logo - pořadatel konference

Odborný garant konference:

 Nuerasoft - logo_odborný garant konference

Generální partner:

Cogito: generální partner

Hlavní partner: 

ABC music: partner konference

Partneři konference:

 Portál - partner konference          Inboox - partner konferenceATC: metod pro osobní rozvojBZC Company: partner konferenceEvitis_partner konference

Firemní vzdělávání_partner konference

   Národní pedagogický institut