Neurověda ve vzdělávání 2017
IV. ročník konference s mezinárodní účastí, proběhne 5.dubna 2017 v Praze


Vážení přátelé Neurovědy,

na konci dubna 2016 proběhl již třetí ročník konference Neurověda ve vzdělávání. Velký zájem účastníků nám říká, že zájem o poznatky neurovědy ve vzdělávání stále roste. I proto  je již v přípravě čtvrté pokračování konference, která proběhne 5. dubna 2017.

Konference je určena odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku a o tom, jak se učí. Získané poznatky, z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání, jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Termín, cena a místo konání

  • Konference se uskuteční 5. dubna 2017 v Praze v Hotelu Duo (Teplická 492) od 9h do 17h.
  • Registrační polatek na konferenci činí 2500 Kč (včetně DPH), zahrnuje účast na všech nabízených přednáškách, workshopech a občerstvení včetně oběda.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, tel. 734 318 884, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Program konference a řečníci

Detailní program brzy uveřejníme.

Benes Vladimir.jpg

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. je český lékař, specializací neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK. Působí také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a viceprezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností, ve které bude od září 2011 zastávat post prezidenta. Od roku 1998 zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Je autorem mnoha odborných děl, nejen z oblasti neurochirurgie. Jeho zálibou je entomologie, čeleď střevlíkovití.

zakova marcela.jpg

Mgr. Marcela Žáková

Marcela vystudovala matematiku a informatiku na Universitě Palackého v Olomouci, její cesta se však brzy začala ubírat jiným směrem. Začala se zabývat alternativním směrem Montessori, který vystudoval v Praze a následně získala praxi na kurzech v Mnichově. V dnešní době vede školu Montessori v Pardubicích a snaží se o prosazování alternativních principů nejen ve výuce na prvním stupni. Zastává pozici místopředsedy Společnosti Montessori ČR, patří mezi členy výboru NOCME – Montessori Europe.

svoboda 2.jpg

PhDr. Jan Svoboda

PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Aktuálně působí jako supervizor azylových domů, nestátních poradenských pracovišť a Domovů důchodců. Během mnohaleté praxe publikoval více než 100 článků, např. v populárně-vědeckých časopisech Ty a Já, Konfrontace, Psychologie dnes, Prevence. Napsal několik skript a publikací, z těch posledních zmiňme Texty k inspirací vyučujícím (Universitas Ostraviensis 2010), Poradenský dialog (Triton 2012), Agrese a agresivita předškolních dětí (Portál 2014), Krizové situace výchovy a výuky (Svoboda, Němcová, Triton 2016).

bilo.JPG

... a další řečníky pro Vás chystáme.

Chcete dostávat novinky e-mailem?

Vstupenky
Na konferenci jsou k dostání v síti TicketON nebo na eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Chcete se stát partnery IV. ročníku?
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou, tel.: 734 318 884

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Partneři konference:

 

 

Účastníci na veletrhu Chytrá hlava, šikovné ruce

 

Mezinárodní spolupráce: