Neurověda ve vzdělávání V.
Konference o neurovědě a vzdělávání s mezinárodní účastí a akreditací MŠMT.

11. dubna 2018 v Praze

Na atmosféru IV. ročníku se podívejte zde - fotogalerie

     

Vážení přátelé neurovědy,

další ročník Neurovědy ve vzdělávání se blíží! Již za čtvrt roku Vás rádi přivítáme v KC City na Pankráci na 5. ročníku naší konference. Doufáme, že i letos od našich řečníků zazní mnoho zajímavého a možná i trochu kontroverzního, aby bylo o čem diskutovat a čemu se přiučit. Stejně jako loni je program akreditovaný, a proto doufám, že Vám pomůže i v rámci Vašeho celoživotního vzdělávání. Seznam letošních zajímavých řečníků naleznete níže.

Konference je určena odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku a o tom, jak se učí. Získané poznatky, z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání, jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Termín, cena a místo konání

  • Konference se uskuteční 11. dubna 2018 Praze od 9h do 17h v KC City (Pankrác).
  • Registrační polatek činí 2500 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky můžete zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč, nebo pište na email níže.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT

  • I na rok 2018 získala naše konference akreditaci MŠMT. Co to pto Vás znamená?
  • - získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro Vaše celoživotní vzdělávání
  • - finance na registrační poplatek můžete čerpat z fondů Evropské unie
  • - na akreditované školení snadněji získáte uvolnění od vedení školy
  • - akreditací dalo Ministerstvo školství najevo, že je naše konference kvalitní a přínosná pro pedagogické pracovníky

 

Program a řečníci V. ročníku

Představujeme vám  II. verzi programu pro Neurovědu ve vzdělávání 2018.

up_TES4954B.jpg

Marek Herman

Marek Herman patří mezi významné české pedagogy a lektory osobního rozvoje. Vystudoval gymnázium a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté učil sedm let na gymnáziu v Bílovci. Po deset let (1997–2007) pracoval pro nadnárodní společnosti, kde měl mj. na starost filantropické projekty. Je jedním z duchovních otců dárcovské SMS.Vede svoje vlastní semináře zaměřené hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a na výchovu malých dětí do šesti let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a pedagogů.

Klimova.jpg

MUDr. Jarmila Klímová

Vystudovala lékařskou fakultu UK v Plzni. Je psychiatrem a psychoterapeutem s mnohaletou praxí v oboru. V září 1995 přešla do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Zde pracovala na oddělení akutních psychoz, mentálních retardací, terminálních psychotických poruch, doléčovacím stacionáři a neurologickém oddělení. Vedla oddělení neurotických poruch a rok pracovala na ambulanci, kde byla většina práce orientována psychoterapeuticky. Ve své soukromé praxi se specializuje především na problematiku vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku. Z jejího pera vzešly publikace Proč a jak psychosomatika funguje? a Psychosomatický dotek motýla.

Kartous Bob.jpg

Bohumil "Bob" Kartous

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku.

oslejskova.jpg

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Docentka Hana Ošlejšková působí jako přednosta Kliniky dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice v Brně. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UJEP v Brně, a nadstavbovou atestaci získala z dětské neurologie. Její práce se zaměřuje především na zkoumání ADHD (hyperaktivity), vývojových poruch a epilepsie u dětí. Zároveň působí jako předsedkyně výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP a je členkou oborových rad pro obor neurologie a speciální pedagogiku Masarykovy univerzity v Brně.

014324o5.jpg

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Konzultant, lektor a psychoterapeut. Působí jako odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, na Ústavu humanitních studií Newton College Praha a je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty. V současné době se zaměřuje na problematiku bezpečnosti, agresivity a šikany nejen u dětí. Jeho workshop se zaměří na identifikaci projevů těchto jevů a jak jim předcházet.

IMG_6993.jpg

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Učitelka, lektorka, trenérka. Vystudovala učitelství pro 1. stupěň se speciální pedagogikou a sociální pedagogiku. V roce 2004 absolvovala první kurz metody R. Feuersteina, který jí natolik oslovil, že se metodě a jejímu předávání věnuje naplno v Centru-Cogito, kde je trenérkou. V současné době aplikuje filosofii metody a metodu FIE samotnou v každodenní práci s dětmi ve škole i mimo ni, celá škola "Otevřmysl" je postavená na těchto principech. Vzdělává pedagogy ze všech stupňů škol v tématu FIE, inkluzivního vzdělávní a dalších aktuálních témat.

rydl.jpg

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. ukončil studium v roce 1979 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech germanistika – historie. V letech 1981 - 1998 působil jako asistent, odborný asistent a posléze docent pro dějiny školství a srovnávací pedagogiku. Působil jako vedoucí Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze a na Ústavu jazyků. Profesorem byl jmenován v roce 2003. V letech 2006 - 2009 pracoval též jako vyžádaný poradce ministra školství. Prof. Rýdl je autorem více než 200 původních vědeckých prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí.

Chcete dostávat novinky e-mailem?

Vstupenky
za poplatek 2500,- (DPH se neplatí) jsou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Chcete se stát partnerem V. ročníku?
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Hlavní partneři konference:

Partneři konference:

 

Kuba LibriGrada - partner konferencePortál - partner konferenceInfra - partner konferenceBezpečná škola - partner konferenceCTM academy - partner konferenceQuiido - partner konferenceAKTIP - partner konferenceEduIn - partner konferenceJordi´s ChocoFiremní vzdělávání - partner