Neurověda ve vzdělávání VII.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhne

24. března 2022 v Praze

      

Vážení přátelé neurovědy,

po 2 letech pandemie opět připravujeme další ročník konference Neurověda ve vzdělávání, s pořadovým číslem VII. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že tentokrát již nám vládní nařízenou budou přát a budeme moci se opět setkat tváří v tvář s Vámi i s našimi řečníky. A rozhodně bude opět z čeho vybírat.

O již uhrazené vstupné samozřejmě nepřijdete, veškeré uhrazené přihlášky přesouváme na nový termín. Pro případné bližší informace nás kontaktujte na mailu anita.avdicova@everesta.cz.

I tento ročník konference je ušit na míru ředitelům škol, učitelům soustřeďujících se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, vychovatele, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, personalisty, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání. 

Termín, cena a místo konání

  • Konference se uskuteční 24. března 2022 od 9h do 17h v hotelu DUO na Praze 9.
  • Registrační poplatek činí 2500 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky bude možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT: Získali jsme akreditaci od Ministerstva školství, a co to pro vás znamená?

 - Pokud jste Vy nebo Vaše škola zapojena do projektů vzdělávání pedagogů, je možné uhradit příspěvek z těchto prostředků.

 - Každý účastník získá certifikát o absolvování konference.

- Akreditací Ministerstvo školství potvrdilo, že obsah naší konference garantuje, což je dobrý argument, abyste byli snadněji uvolněni ze zaměstnání. 

Řečníci našich konferencí

Program konference (bude uveřejněn).

Netuka.jpg

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Profesor Netuka převzal od dubna 2020 funkci přednosty Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky po prof. Vladimíru Benešovi, je přednostou. Hlavní oblasti jeho odborných aktivit jsou cévní onemocnění mozku, léčba nádorů podvěsku mozkového a celé spektrum nádorových procesů mozku a míchy. Přednáší na 1. LF UK v Praze, především obor Neurochirurgie. Podílí se na výzkumu a vývoji lékařské techniky, zejména neurochirurgické robotiky.

Janackova1.jpg

doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Laura Janáčková je docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci. Je zaměstnána v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih.

MartinJStransky_1.jpg

MUDr. Martin Jan Stránský

Vystudoval medicínu na St. George´s University School of Medicine v USA. Po dokončení studia zahájil vlastní lékařskou praxi a zároveň začal jako asistent přednášet neurologii na Yale University (USA). Po pádu komunistického režimu se trvale usadil v Čechách. Od roku 1994 přednáší na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1995 založil "Polikliniku na Národní" v Praze. Svou praxi kombinuje s výukou na univerzitě v Yale, Univerzitě Karlově a v Grenadě. Usiluje o změnu v přístupu k učení a výchově jako takové.

alzbeta-belovska-2.jpg

Mgr. Helena Alžběta Bělovská

Alžběta Bělovská je lektorkou FIE (Feuersteinovy metody). Má za sebou více než dvacetiletou učitelskou praxi na základních školách. V současné době je na mateřské dovolené. Vedle péče o dvě malé děti se věnuje rozšiřování povědomí o Feuerstinově metodě, vede školení i praktické workshopy, aby se myšlenky Feuersteinovy metody mohly šířit dále. Její nadšení pro výuku a pro osobní rozvoj jsou přímo nakažlivé.

Kartous Bob.jpg

Mgr. Bohumil Bob Kartous, Ph.D.

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku.

Kubickova.jpg

Mgr. Pavla Kubíčková

Pavla Kubíčková je speciální pedagožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny. Vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně, v rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Školského managementu na Karlově univerzitě. Od roku 2007 pomáhá dětem i jejich rodičům v P-P poradně, kde se setkává s každodenními výchovnými a vzdělávacími problémy.

Zalesakova.jpg

Petra Zálešáková, DiS.

Vystudovala VOŠ pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Prošla dále řadou školení zaměřených na vztahovou oblast jako například Poruchy attachmentu a Neurobiologický vývoj mozku. V současné době pracuje jako terapeutka, převážně s dětmi v Nedirektivní terapii hrou či prostřednictvím nonverbálních terapeutických technik. Spolupracuje s rodinami ve složitých situacích, s OSPOD či pěstounskými rodinami.

Vstupenky
za poplatek 2500,- (DPH se neplatí) budou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Partneři našich konferencí:
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Pořadatel konference:

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Partneři konference:

 Portál - partner konference        insGraf_partner konferenceDallmayr - partner konference Cogito-partnerJordis - partner Inboox - partner konferenceFiremní vzdělávání - partner konferenceEvitis_partner konference