Neurověda ve vzdělávání VI.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhne dne

3. dubna 2019 v Praze

Na atmosféru minulého V. ročníku se podívejte zde - fotogalerie

     

Vážení přátelé neurovědy,

s potěšením vás zveme na další ročník Neurovědy ve vzdělávání 2019
 
Tématem konference je lidský mozek, jeho schopnost zpracovávat informace, učit se, pamatovat si a myslet. Vystupují přední odborníci z různých oborů - lékaři, neurovědci, psycbologové, pedagogové a další. Konference je určena odborníkům i veřejnosti. Vítáni jsou všichni, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy. Tedy. v souladu s tím, co víme o lidském mozku a o tom, jak se učí.
 
Konference se pravidelně účastní ředitelé škol a jazykových škol, učitelé soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, vychovatelé, lektoři, koučové, manažeři vzdělávacích středisek pro dospělé, personalisté, rodiče zapojení do domácího nebo komunitního vzdělávání. Návštěva konference zaujme každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Termín, cena a místo konání

 • Konference se uskuteční 3. dubna 2019 Praze od 9h do 17h.
 • Registrační polatek činí 2500 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky je možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
 • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT

  • I na rok 2019 získala naše konference akreditaci MŠMT. Co to pto Vás znamená?
  • - získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro Vaše celoživotní vzdělávání
  • - finance na registrační poplatek můžete čerpat z fondů Evropské unie
  • - na akreditované školení snadněji získáte uvolnění od vedení školy
  • - akreditací dalo Ministerstvo školství najevo, že je naše konference kvalitní a přínosná pro pedagogické pracovníky

Program a řečníci VI. ročníku

 

huether1.jpg

Gerald Hüther

Gerald Hüther je jedním z nejznámějších německých vědců v oblasti mozku. Podílí se na mnoha výzkumech neurobiologické prevence. Vystudoval v Lipsku a doktorát obhajoval v Max Planck Institute for Experimental Medicine v Göttingenu. Brzy se stal členem Německé výzkumné nadace (DFG) a od roku 2004 do roku 2016 vyučoval neurobiologii na univerzitě v Göttingenu. Od roku 1994 do roku 2006 zde také vedl výzkumné oddělení na psychiatrické klinice. Gerald Hüther je autorem mnoha publikací a odborných textů (např. Tajemství prvních devíti měsíců), přednáší a stále se věnuje výzkumu fungování mozku v oblasti ADHD a poruch chování.

Zuzana Labudova1.jpg

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Zuzana Labudová tvoří už dvacet let osvětové programy pro mládež a vyučující, působí také jako genderová expertka a lektorka vzdělávacích kurzů pro firmy i veřejnou správu. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a na Univerzitě Karlově obor genderová studia. Doktorát získala v oboru aplikované etiky rovněž na UK v Praze. V poslední době se soustředí zejména na oblast genderových rolí a komunikace žen a mužů v současné společnosti. Na konferenci vystoupí s příspěvkem týkajícím se odlišností v mozcích dívek a chlapců a velmi rozšířeného mýtu o tom, že zatímco kluci jsou z Marsu, holky pocházejí z Venuše.

nespor.jpg

Primář MUDr. Karel Nešpor

Karel Nešpor je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog. V roce 1976 absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie. Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes je emeritním primářem. Je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí. Na konferenci se s MUDr. Nešporem podíváme na návykové nemoci u žáků a studentů.

Capek.jpg

Robert Čapek

Vystudoval sociální pedagogiku, školní management, výchovné poradenství, učitelství rodinné výchovy, pedagogiku (Ph.D. na UP v Olomouci) a psychologii (Ph.D. na UK v Praze). Ve své skoro třicetileté učitelské praxi prošel zvláštní, základní, střední i vysokou školou. V současnosti působí jako školní psycholog a lektor, který se zaměřuje na praktická edukační témata: Alternativní výukové metody, Třídní klima, Hodnocení a sebehodnocení žáků apod. Je také autorem knih pro učitele a své vystoupení Robert Čapek zaměří v duchu své úspěšné knihy "Líný učitel - jak učit dobře a efektivně".

Kartous Bob.jpg

Bohumil "Bob" Kartous

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku.

Chcete dostávat novinky e-mailem?

Vstupenky
za poplatek 2500,- (DPH se neplatí) jsou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Chcete se stát partnerem VI. ročníku?
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Hlavní partneři konference:

Partneři konference:

 Kuba Libri