Neurověda ve vzdělávání VI.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhla dne

3. dubna 2019 v hotelu DUO v Praze

 Na atmosféru VI. ročníku se podívejte ve fotogalerii

     

Vážení přátelé neurovědy,

šestý ročník Neurovědy ve vzdělávání máme úspěšně za sebou. 
 
Tématem konference byl lidský mozek, jeho schopnost zpracovávat informace, učit se, pamatovat si a myslet. Náš zahraniční host profesorGerald Hüther mluvil o radosti z učení, zatímco doktor Karel Nešpor mnohé rozesmál a uvolnil svým nekonvenčním vystoupením (prezentace zde). Genderová expertka Zuzana Labudová seznámila účastníky s výzkumy ohledně fungování dívčích a chlapeckých mozků (prezentace zde), zatímco dámy ze Slovenska - doktorky Jurášková a Mátychová - poradily, jak pracovat s nadanými dětmi. Prezentace zde.
 
Odpolední worksopy se daly účastníkům možnost řešit konkrétní problémy v oblasti práva s doktorem Moravcem, v oblasti pegagogicko-psychologického poradenství s magistrou Kubíčkovou a v oblasti moderního severského školství s Bobem Kartousem. Každý účastník si tak mohl vybrat oblast, která ho zajímala nejvíce.
 
Konference se zúčastnilo na 200 účastníků z řad ředitelů škol, učitelů soustřeďujících se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, vychovatelé, lektoři, koučové, manažeři vzdělávacích středisek pro dospělé, personalisté, rodiče zapojení do domácího nebo komunitního vzdělávání. 

Termín, cena a místo konání

  • Konference se uskuteční 3. dubna 2019 v hotelu DUO v Praze od 9h do 17h.
  • Registrační poplatek činí 2500 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky je možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Program a řečníci VI. ročníku

Program konference 2019.

Přečtěte si rozhovor s Geraldem Hütherem.

huether1.jpg

Dr. Gerald Hüther

Gerald Hüther je jedním z nejznámějších německých vědců v oblasti mozku. Podílí se na mnoha výzkumech neurobiologické prevence. Vystudoval v Lipsku a doktorát obhajoval v Max Planck Institute for Experimental Medicine v Göttingenu. Brzy se stal členem Německé výzkumné nadace (DFG) a od roku 2004 do roku 2016 vyučoval neurobiologii na univerzitě v Göttingenu. Od roku 1994 do roku 2006 zde také vedl výzkumné oddělení na psychiatrické klinice. Gerald Hüther je autorem mnoha publikací a odborných textů (např. Tajemství prvních devíti měsíců), přednáší a stále se věnuje výzkumu fungování mozku v oblasti ADHD a poruch chování.

Zuzana Labudova1.jpg

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Zuzana Labudová tvoří už dvacet let osvětové programy pro mládež a vyučující, působí také jako genderová expertka a lektorka vzdělávacích kurzů pro firmy i veřejnou správu. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a na Univerzitě Karlově obor genderová studia. Doktorát získala v oboru aplikované etiky rovněž na UK v Praze. V poslední době se soustředí zejména na oblast genderových rolí a komunikace žen a mužů v současné společnosti. Na konferenci vystoupí s příspěvkem týkajícím se odlišností v mozcích dívek a chlapců a velmi rozšířeného mýtu o tom, že zatímco kluci jsou z Marsu, holky pocházejí z Venuše.

nespor.jpg

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Karel Nešpor je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog. V roce 1976 absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie. Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes je emeritním primářem. Je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí. Na konferenci se s MUDr. Nešporem podíváme na návykové nemoci u žáků a studentů.

Matychova1.jpg

Mgr. Martina Mátychová, PhD.

Martina Mátychová je pedagožka, spoluzakladatelka a současná ředitelka společnosti CENADA, n.o. - Centra nadaní, které vzniklo v roce 2007 a poskytuje poradenství v oblasti intelektuálního nadání, popř. nadání spojeného s dalšími sociálními projevy (např. poruchou učení, Aspergerovým syndromem, autismem aj.). Ve své pedagogické praxi se věnuje výchově a vzdělávání nadaných žáků, rozvíjení jejich talentu i sociálního zapojení. Zastává teorii respektující školy a zároveň se snaží o proměnu školského systému, který by více zohledňoval nadané žáky. Na konferenci Neurověda vystoupí společně s kolegyní Juráškovou.

Kartous Bob.jpg

Mgr. Bohumil Bob Kartous, Ph.D.

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku.

Juraskova1.jpg

PhDr. Jana Jurášková, PhD.

Jana Jurášková je spoluzakladatelka společnosti CENADA, n.o., která se zabývá nadanými žáky. Podílí se na vedení soukromé základní školy a gymnázia pro žáky s intelektuálním nadáním v Bratislavě. Jana Jurášková je speciální pedagožka zaobírající se praxí a teorií vzdělávání nadaných žáků. Pracuje jako lektorka kurzů práce s nadaných žáků na Pedagogické fakultě UK, je autorkou monografie Základy pedagogiky nadaných, věnuje se aplikaci respektujícího přístupu a nenásilné komunikaci na slovenských školách. Na konferenci Neurověda ve vzdělávání vystoupí s kolegyní Mátychovou na téma Práce s nadanými žáky.

Kubickova.jpg

Mgr. Pavla Kubíčková

Pavla Kubíčková je speciální pedagožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny. Vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně, v rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Školského managementu na Karlově univerzitě. Od roku 2007 pomáhá dětem i jejich rodičům v P-P poradně, kde se setkává s každodenními výchovnými a vzdělávacími problémy. Na konferenci Neurověda ve vzdělávání vystoupí na téma "kolik času máme věnovat svým dětem?". Podělí se o zkušenosti s dětmi, kterým rodiče linkují život do poslední minuty. Jak je vhodné nakládat s časem dětí, aby se rodiče ani děti nehroutili z nenaplněných očekávání?

Chcete dostávat novinky e-mailem?

Vstupenky
za poplatek 2500,- (DPH se neplatí) jsou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Partnery VI. ročníku konference byly:
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Hlavní partneři konference:

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Partneři konference:

        Dallmayr - partner konferencePředvýběr - partner