Neurověda ve vzdělávání VI.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhne dne

3. dubna 2019 v Praze

Na atmosféru minulého V. ročníku se podívejte zde - fotogalerie

     

Vážení přátelé neurovědy,

s potěšením vás zveme na další ročník Neurovědy ve vzdělávání 2019
 
Tématem konference je lidský mozek, jeho schopnost zpracovávat informace, učit se, pamatovat si a myslet. Vystupují přední odborníci z různých oborů - lékaři, neurovědci, psycbologové, pedagogové a další. Konference je určena odborníkům i veřejnosti. Vítáni jsou všichni, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy. Tedy. v souladu s tím, co víme o lidském mozku a o tom, jak se učí.
 
Konference se pravidelně účastní ředitelé škol a jazykových škol, učitelé soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, vychovatelé, lektoři, koučové, manažeři vzdělávacích středisek pro dospělé, personalisté, rodiče zapojení do domácího nebo komunitního vzdělávání. Návštěva konference zaujme každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Termín, cena a místo konání

 • Konference se uskuteční 3. dubna 2019 Praze od 9h do 17h.
 • Registrační polatek činí 2500 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky je možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
 • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT

  • I na rok 2019 získala naše konference akreditaci MŠMT. Co to pto Vás znamená?
  • - získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro Vaše celoživotní vzdělávání
  • - finance na registrační poplatek můžete čerpat z fondů Evropské unie
  • - na akreditované školení snadněji získáte uvolnění od vedení školy
  • - akreditací dalo Ministerstvo školství najevo, že je naše konference kvalitní a přínosná pro pedagogické pracovníky

Program a řečníci VI. ročníku

 

huether1.jpg

Gerald Hüther

Gerald Hüther je jedním z nejznámějších německých vědců v oblasti mozku. Podílí se na mnoha výzkumech neurobiologické prevence. Vystudoval v Lipsku a doktorát obhajoval v Max Planck Institute for Experimental Medicine v Göttingenu. Brzy se stal členem Německé výzkumné nadace (DFG) a od roku 2004 do roku 2016 vyučoval neurobiologii na univerzitě v Göttingenu. Od roku 1994 do roku 2006 zde také vedl výzkumné oddělení na psychiatrické klinice. Gerald Hüther je autorem mnoha publikací a odborných textů (např. Tajemství prvních devíti měsíců), přednáší a stále se věnuje výzkumu fungování mozku v oblasti ADHD a poruch chování.

Zuzana Labudova1.jpg

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Zuzana Labudová tvoří už dvacet let osvětové programy pro mládež a vyučující, působí také jako genderová expertka a lektorka vzdělávacích kurzů pro firmy i veřejnou správu. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a na Univerzitě Karlově obor genderová studia. Doktorát získala v oboru aplikované etiky rovněž na UK v Praze. V poslední době se soustředí zejména na oblast genderových rolí a komunikace žen a mužů v současné společnosti. Na konferenci vystoupí s příspěvkem týkajícím se odlišností v mozcích dívek a chlapců a velmi rozšířeného mýtu o tom, že zatímco kluci jsou z Marsu, holky pocházejí z Venuše.

nespor.jpg

Primář MUDr. Karel Nešpor

Karel Nešpor je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog. V roce 1976 absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie. Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes je emeritním primářem. Je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí. Na konferenci se s MUDr. Nešporem podíváme na návykové nemoci u žáků a studentů.

Capek.jpg

Robert Čapek

Vystudoval sociální pedagogiku, školní management, výchovné poradenství, učitelství rodinné výchovy, pedagogiku (Ph.D. na UP v Olomouci) a psychologii (Ph.D. na UK v Praze). Ve své skoro třicetileté učitelské praxi prošel zvláštní, základní, střední i vysokou školou. V současnosti působí jako školní psycholog a lektor, který se zaměřuje na praktická edukační témata: Alternativní výukové metody, Třídní klima, Hodnocení a sebehodnocení žáků apod. Je také autorem knih pro učitele a své vystoupení Robert Čapek zaměří v duchu své úspěšné knihy "Líný učitel - jak učit dobře a efektivně".

Kartous Bob.jpg

Bohumil "Bob" Kartous

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku.

Honzak.jpg

Radkin Honzák

Pan Radkin Honzák musel ze závažných zdravotních údajů zrušit svoji účast na naší konferenci. Přejeme panu Honzákovi, aby byl brzy opět plný zdraví.

Chcete dostávat novinky e-mailem?

Vstupenky
za poplatek 2500,- (DPH se neplatí) jsou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Chcete se stát partnerem VI. ročníku?
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Hlavní partneři konference:

Partneři konference:

 Kuba Libri