Neurověda ve vzdělávání 2016
III. ročník konference s mezinárodní účastí, proběhl 27.dubna 2016 v Praze

Fotky z konference naleznete zde: Fotky

Další fotky naleznete na našich Facebookových stránkách


Vážení přátelé Neurovědy,

na konci dubna 2015 proběhl již druhý ročník konference Neurověda ve vzdělávání. Hojná účast napovídá, že zájem o poznatky využití lidského mozku při rozvoji dovedností a učení, každým rokem narůstá a my si toho moc vážíme. V přípravách je další, třetí pokračování konference, která proběhne 27. dubna 2016.

Konference je určena odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku a o tom, jak se učí. Získané poznatky z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Termín, cena a místo konání

  • Konference se uskuteční 27. dubna 2016 v Praze v Hotelu Duo (Teplická 492) od 9 do 17h.
  • Registrační polatek na konferenci činí 2500 Kč (včetně DPH), zahrnuje účast na všech nabízených přednáškách, workshopech a občerstvení včetně oběda.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, tel. 734 318 884, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Program konference a řečníci
Detailní harmonogram akce, témata  a detaily o vystupujících naleznete ZDE.

koukolik.jpg

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

František Koukolík vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Je přední český neuropatolog se zaměřením na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, je vedoucí Národní referenční laboratoře pro Creuzfeldt-Jakobovu nemoc, člen Newyorské akademie věd, České lékařské akademie a českého centra PEN klubu. Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, za které získal řadu ocenění, např. cenu rozhlasového pořadu Meteor za publikaci Mozek a jeho duše. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady.

karel_jezek.jpg

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Alma mater Karla Ježka je 1. lékařská fakulta UK v Plzni. Titul Ph.D. získal ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Po studiích pracoval sedm let v norském Trondheimu v Centru pro biologii paměti a systémové neurovědy, kde spolupracoval s manželi Moserovými, čerstvými držiteli Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. Neurofyziolog MUDr. Karel Ježek, Ph.D. publikoval jako jeden z autorů v časopise Plos Biology výsledky výzkumu, který nabízí vysvětlení mechanismu vzniku posttraumatické stresové poruchy, při níž dochází k nežádoucí asociaci mezi akutním stresem a jinými, původně nesouvisejícími vzpomínkami. Dále v roce 2011 publikoval spolu se svými kolegy v prestižním zahraničním časopise Nature, kde představil objev principu časování aktivace vzpomínek v mozku. Nyní je zpět v České republice a vede Laboratoř experimentální neurofyziologie na Univerzitě Karlově. Věnuje se výzkumu kognitivních funkcí mozku a skryté síle paměti. Laboratoř experimentální neurofyziologie je součástí Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni.

400x._._._.jpg

Ing. Michaela Tilton, MBA

Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California, Los Angeles a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na vzdělávání a rozvoj dovedností od raného dětství. Ovlivněna studiem alternativních a nových vědeckých směrů ve vzdělávání rozšířila nabídku o další licence na nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy od raného dětství až po dospělost, jejichž součástí jsou i programy výuky angličtiny vytvořené na bázi neurovědeckých poznatků a zaměřené na trénink mozku.

josef-syka-foto-lenka-hatasova4.jpg

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.

Josef Syka absolvoval Lékařskou fakultu v Praze, kde v roce 1991 získal v oboru neurofyziologie doktorát a pět let na to byl jmenován profesorem. Rozhodnutí pro jeho celoživotní vášeň – studium mozku započalo již během prvního roku studia. Brzy jej zaujala problematika sluchového systému mozku a vlivu hluku na člověka a této oblasti zůstal věrný dodnes. V letech 1993 – 2000 byl místopředsedou Rady vlády pro výzkum a vývoj. Založil Českou společnost pro neurovědy, jejímž byl po mnoho let předsedou, je členem Academia Europea. V roce 2009 mu Ruská akademie věd udělila titul doctor honoris causa. Josef Syka je český lékař - neurofyziolog a vědec. Jedná se o profesora fyziologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a nyní působí v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, jehož byl v letech 1994-2001 ředitelem.

Blasiak_Wladyslaw.jpg

Prof. dr hab. Władysław Błasiak

Je děkanem fakulty Matematicko-fyzikálně-technické na Pedagogické univerzitě v Krakově (www.up.krakow.pl). Napsal více než 100 publikací zaměřených na teorii učení, neurodidaktiku, didaktiku předmětu fyzika a dalších přírodovědních oborů. Je autorem školních učebnic a výukových programů. Aktivně spolupracuje jako recenzent s polským Ministerstvem národního vzdělávání. Je nenapravitelným optimistou, který věří, že se podaří vytvořit příznivou atmosféru pro výuku přírodovědních předmětů na školách.

Michaela Karsten.jpg

Dr. Michaela Karsten

Michaela Karsten vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové. Po získání titulu pracovala pro americkou společnost Merck Sharp & Dohme. V dalším studiu pokračovala v Mnichově, kde vystudovala německý jazyk na Goethe Institutu. Od roku 1998 je aktivní v paměťovém sportu, v kterém dosáhla řady vysokých ocenění: trojnásobná mistryně světa v paměťových schopnostech, čtyřnásobná mistryně České republiky, Guinnessův rekord 2001 (Memo - Rekord, data narození v časovém limitu 2 minut, rekord 13 dat narození) ve správném pořadí, tzn. rekord 78 číslic, (v Guinnessově knize 9/2000), Grand Master Titul v paměťovém sportu/Mind Sport Olympiade (Londýn, 2000). V roce 2010 založila společnost MindKarat® pro mentální a paměťový trénink. Je autorkou knihy "Úspěšná paměť".

Vaclav Klaus ml._.jpg

Mgr. Václav Klaus, ml.

Pan Klaus vystudoval a v roce 1993 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru matematika – geografie. V letech 1998–2014 byl ředitelem Prvního reálného gymnázia v Praze (PORG) a poté sítě škol PORG v Praze a Ostravě. PORG je osmileté soukromé gymnázium, které vzniklo v roce 1990 jako první nestátní škola po roce 1948. PORG nepoužívá běžné známky, ale bodovou stupnici 1 -10, kdy jeden bod představuje nejhorší hodnocení a desítka nejlepší. V době působení pana Klause se gymnázium umístilo na prvním místě výsledků z hlediska státních maturit. Po odchodu z PORG získal místo v britské společnosti, pro kterou zprostředkovává nákup škol ve střední Evropě. Učí matematiku na pražském Gymnáziu Jana Keplera a je poradcem předsedy strany ODS pro oblast školství.

Chcete dostávat novinky e-mailem?

Vstupenky
Na konferenci jsou k dostání v síti TicketON nebo na eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Chcete se stát partnery III. ročníku?
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou, tel.: 734 318 884

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Partneři konference:

Zajíček na koniCihličky pro dětičky

 

Účastníci na veletrhu Chytrá hlava, šikovné ruce

  • Jordi´s chocolate
  • CoolWood
  • Nakladatelství Tobiáš
  • Stavebnice KAPLA
  • Nakladatelství Portál
  • Evropský institut pro smír, meditaci a rozhodčí řízení

Mezinárodní spolupráce:

 Aspects of Neuroscience conference    Conference Aspects of Neuroscience 2015, Warsaw, Poland              Website of the conference               Facebook