Neurověda ve vzdělávání V.
Konference o neurovědě a vzdělávání s mezinárodní účastí a akreditací MŠMT.

11. dubna 2018 v Praze

Na atmosféru IV. ročníku se podívejte zde - fotogalerie

     

Vážení přátelé Neurovědy,

další ročník je za námi a my doufáme, že úspěšně. Na letošním ročníku se nám podařilo zaplnit přednáškový sál a snad i vnuknout nějakou tu zajímavou myšlenku. Od našich řečníků zaznělo mnoho zajímavých, i když mnohdy protichůdných názorů, ale snad si v nich každý našel ten svůj pohled na vzdělávání.

Ohlasy z Vaší strany převažují kladné, a proto se již nyní připravuje V. ročník. Opět se budeme snažit získat pro Vás zajímavé řečníky, zahraniční hosty a opět zažádáme o akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V případě zájmu o konkrétního řečníka, ozvěte se nám! Budeme rádi za jakýkoliv tip.

Konference je určena odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku a o tom, jak se učí. Získané poznatky, z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání, jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Termín, cena a místo konání

  • Konference se uskuteční 11. dubna 2018 Praze od 9h do 17h v KC City (Pankrác).
  • Registrační polatek činí 2500 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky můžete zakoupit na našem e-shopu.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT

  • I na rok 2018 získala naše konference akreditaci MŠMT. Co to pto Vás znamená?
  • - získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro Vaše celoživotní vzdělávání
  • - finance na registrační poplatek můžete čerpat z fondů Evropské unie
  • - na akreditované školení snadněji získáte uvolnění od vedení školy
  • - akreditací dalo Ministerstvo školství najevo, že je naše konference kvalitní a přínosná pro pedagogické pracovníky

 

Program a řečníci V. ročníku

Představujeme vám  I. verzi programu pro Neurovědu ve vzdělávání 2018.

huether.jpg

Gerald Hüther

Gerald Hüther patří mezi mezinárodně uznávané vědce z oblasti neurobiologie. Jeho schopnost "překládat" odborné poznatky do srozumitelné řeči mu přinesl věhlas nejen v rodném Německu, ale v celé Evropě. Ve svých publikacích poukazuje Gerald Hüther na konkrétní prospěch z neurobiologických poznatlů pro každodenní život čtenářů a posluchačů. Čtivou a obraznou řečí sleduje neurobiolog Gerald Hüther komplex otázek o mapování a celoživotním rozvoji mozku a dostává se k poznáním, která otřásají dosavadním nazíráním na neuro-svět. Zjistěte více na www.gerald-huether.de

up_TES4954B.jpg

Marek Herman

Marek Herman patří mezi významné české pedagogy a lektory osobního rozvoje. Vystudoval gymnázium a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté učil sedm let na gymnáziu v Bílovci. Po deset let (1997–2007) pracoval pro nadnárodní společnosti, kde měl mj. na starost filantropické projekty. Je jedním z duchovních otců dárcovské SMS.Vede svoje vlastní semináře zaměřené hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a na výchovu malých dětí do šesti let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a pedagogů.

oslejskova.jpg

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Docentka Hana Ošlejšková působí jako přednosta Kliniky dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice v Brně. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UJEP v Brně, a nadstavbovou atestaci získala z dětské neurologie. Její práce se zaměřuje především na zkoumání ADHD (hyperaktivity), vývojových poruch a epilepsie u dětí. Zároveň působí jako předsedkyně výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP a je členkou oborových rad pro obor neurologie a speciální pedagogiku Masarykovy univerzity v Brně.

svoboda 2.jpg

PhDr. Jan Svoboda

PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Aktuálně působí jako supervizor azylových domů, nestátních poradenských pracovišť a Domovů důchodců. Během mnohaleté praxe publikoval více než 100 článků, např. v populárně-vědeckých časopisech Ty a Já, Konfrontace, Psychologie dnes, Prevence. Napsal několik skript a publikací, z těch posledních zmiňme Poradenský dialog či Agrese a agresivita předškolních dětí.

Chcete dostávat novinky e-mailem?

Vstupenky
za poplatek 2500,- (DPH se neplatí) jsou k dostání na našem eshopu Everesta.

 

Kontakt

 

Chcete se stát partnerem V. ročníku?
Máte-li zájem se stát partnerem této konference, kontaktujte prosím Lenku Lokvencovou (lenka.lokvencova@everesta.cz). Bližší informace můžete také nalézt zde.

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Partneři konference:

Účastníci na veletrhu Chytrá hlava, šikovné ruce: