Konference s mezinárodní účastí

Neurověda ve vzdělávání II

Rekapitulace konference

Vážení přátelé Neurovědy,

na konci dubna 2015 proběhl již druhý ročník konference Neurověda ve vzdělávání. Hojná účast napovídá, že zájem o poznatky využití lidského mozku při rozvoji dovedností a učení, každým rokem narůstá a my si toho moc vážíme. V přípravách je další, třetí pokračování konference, která proběhne 27. dubna 2016.

Již teď se můžete těšit na nová témata přednášek, zahraniční a české specialisty z oboru a oblasti vzdělávání a Neurovědy, případové studie, zajímavý program a praktické workshopy. Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách a na našem facebooku.

Program konference 2015

Prezentace vystupujích ke stažení:

V rámci programu vystoupí:

  • MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP - Učení v souladu s naším mozkem (pohled neurologa)
  • Ing. Petr Kadlec a PhDr. Hana Košťálová - Probouzení kritického myšlení – pohnou tradičním vzděláváním poznatky moderních neurověd?
  • Mgr. Ota Benc - Neurověda ve výuce angličtiny na ZŠ - případová studie
  • PhDr. Jeroným Klimeš Ph.D. - Ovládnutí vlastního vědomí - povědomí
  • Martha Burns, PhD. - Využití neurovědy ke zlepšení studijních výsledků
  • Jitka Ševčíková, MBA - Redukce stresu z pohledu neurovědy

Panelová diskuze:

téma: Současný vliv neurověd na vzdělávaní a učení v Čechách

Workshopy - dělené přednášky

  • Mgr. Bc. Ivana Procházková - Síla dětského poprvé aneb kritické období rozvoje mozku od narození do 3 let
  • Ing. Michaela Tilton, MBA - Rostoucí mysl aneb přístup k myšlení a další faktory rozvoje
  • Mgr. Zuzana Ochabová - Využití tréninku mozku v reedukaci specifických vývojových poruch učení.

Harmonogram


08:00 – 09:00
Prezence účastníků
09:00 – 09:10
Zahájení konference
09:10 – 10:30
I. Blok přednášek
MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP - Učení v souladu s naším mozkem (pohled neurologa)
PhDr. Hana Košťálová a Ing. Petr Kadlec - Probouzení kritického myšlení – pohnou tradičním vzděláváním poznatky moderních neurověd?
10:30 – 11:00
Coffee break
11:00 – 12:30
II. Blok přednášek
Mgr. Ota Benc - Neurověda ve výuce angličtiny na ZŠ - případová studie
PhDr. Jeroným Klimeš Ph.D. - Ovládnutí vlastního vědomí - povědomí
PANELOVÁ DISKUZE - Současný vliv neurověd na vzdělávání a učení v Čechách
12:30 – 13:30
Oběd
13:30 – 15:00
III. blok přednášek
Martha Burns, PhD. - Využití neurovědy ke zlepšení studijních výsledků (v přímém přenosu, v angličtině s překladem)
Jitka Ševčíková, MBA - Redukce stresu z pohledu neurovědy
15:00 – 15:30
Konec hlavní části - přestávka
15:30 – 16:00
Workshopy
Mgr. Bc. Ivana Procházková - Síla dětského poprvé aneb kritické období rozvoje mozku od narození do 3 let
Ing. Michaela Tilton, MBA - Rostoucí mysl aneb přístup k myšlení a další faktory rozvoje
Mgr. Zuzana Ochabová - Využití tréninku mozku v reedukaci specifických vývojových poruch učení.
15:00 – 17: 00
Prezentace partnerů - ukázky neurovědeckých programů v praxi na stanovištích partnerů konference

Profil přednášejících

MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP

Vystudoval medicínu na St. George´s University School of Medicine v USA. Po dokončení studia zahájil vlastní lékařskou praxi a zároveň začal jako asistent přednášet neurologii na Yale University (USA). Po pádu komunistického režimu se trvale usadil v Čechách. Od roku 1994 přednáší na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

V roce 1995 založil "Polikliniku na Národní" v Praze. V této poliklinice působí dodnes jako lékař a ředitel. Od poloviny 90. let se rovněž významně angažuje na poli lidských práv a kulturního dění v našem hlavním městě, za což dostal ocenění Masarykovy akademie. Založil časopis Přítomnost, The New Presence, Impuls 99. V letech 1999-2001 byl členem programového výboru a moderátorem "Fora 2000". Angažoval se i v dění na Univerzitě Karlově, kde založil výměnný program v neurovědách s Yale University a letní Prague Selective Program. Usiluje o změnu v přístupu k učení a výchově jako takové.

PhDr. Jeroným Klimeš Ph.D.

PhDr. Jeroným Klimeš Ph.D. studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas v USA. Získal doktorát z psychologie v roce 2002. V roce 2006 pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv a vyučoval psychologii na Filozofické fakultě UK. Zabývá se psychologickým poradenstvím v tématech rodiny a vztahů. Publikuje odborné články, účastní se diskusních pořadů.

Vyjadřuje se k tématům korupce, policejních zásahů a partnerských vztahů. Přednáší na různých veřejných akcích.

Ing. Michaela Tilton, MBA

Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California, Los Angeles a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na vzdělávání a rozvoj dovedností od raného dětství.

Ovlivněna studiem alternativních a nových vědeckých směrů ve vzdělávání, rozšířila nabídku o další licence o nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy od raného dětství až po dospělost jejichž součástí jsou i programy výuky angličtiny na bázi neurovědeckých poznatků a tréning mozku.

Martha S. Burns, Ph.D.

Jako neurovědkyně a autorka více než 100 článků a několika knih se Dr. Martha Burns řadí k předním světovým expertům na to, jak se děti učí. Často hovoří na téma důležitosti aplikace vědy o učení v primárním, předškolním a školním vzdělávání.

Dr. Burns je Adjunct Associate Professor na Northwestern University, členkou the American Speech-Language-Hearing Association a 35 let pracovala jako členka lékařského týmu v nemocnici Evanston-Northwestern Hospital. Její specializací je řeč a rozvoj mozku. V současné době žije v Chicagu, USA.

PhDr. Hana Košťálová

V současnosti odborně vede filantropický projekt rodinné Nadace The Kellner Family Foundation s názvem Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ). Projekt se zaměřuje na podporu veřejným základním školám v tom, aby uměly úspěšně vyučovat každého žáka, který patří do jejich spádové oblasti.

V rámci projektu dále vede subtým pro čtenářskou a kritickou gramotnost. Do roku 2010 působila jako národní koordinátorka, lektorka a mezinárodní certifikátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking). Ten probíhal od roku 1997 ve více než 30 zemích světa, řídilo jej Konsorcium pro demokratické vzdělávání a podporovaly ho Mezinárodní čtenářské asociace a sítě Sorosových nadací. Vzdělání: FF UK Praha, obory čeština a pedagogika

Mgr. Bc. Ivana Procházková

Lektorka kurzů podporujících emoční a intelektuální rozvoj dětí do 3 let. Jako vystudovaná speciální pedagožka se před několika lety začala věnovat alternativním formám přístupů k dětem a založila první Montessori jesle v Brně. Preprimárnímu vzdělávání se věnuje jako jedna z mála doktorandů MU, spolupracovala na mezinárodním výzkumu dané problematiky, píše odborné články, tvoří kurzy pro děti a vystupuje na konferencích.?

Zajímá se o inovace ve vzdělávání nejmenších a to nejen profesně, ale také na osobní rovině jako matka 2 dětí. Velmi si uvědomuje, jak je nezbytné s dětmi do 3 let kvalitně pracovat, věnovat se jim, nechat plně rozvinout jejich vlastní potenciál a snaží se na tomto poli pomáhat nejen profesní veřejnosti, ale také a hlavně rodičům samotným.

Ing. Mojmír Macek

Táta od rodiny, tvůrčí osobnost, knowmád, vizionář, logik, selfmademan, technologický podnikatel a IT expert. Mojmír vybudoval úspěšnou společnost Sitewell zaměřenou na geoprostorově inteligentní informační systémy, je autorem mnoha inovativních odvážných řešení pro podniky, správce sítí až po rozsáhlé e-goverment informační systémy pro desítky tisíc uživatelů. Nyní pracuje jako konzultant a mentor pro významné globální hráče v oboru IT.

Zásadní dovedností je podle něj umění pracovat se strachem, nebát se změn, motivovat lidi pozitivní psychologií a postavit rozhodování na objektivních faktech a ne domněnkách. Ví, jak je důležité neustále hledat těžiště v dynamicky se proměňujícím světě, umět prohrávat a radovat se z každého čestně zaslouženého úspěchu. Praxe a vlastní děti ho přivedly k zájmu o netradiční formy vzdělávání. Myslí si, že je lepší odstraňovat příčiny bolesti současné společnosti, než vyrábět drahé léky na tlumení příznaků nemocí. Proto je třeba inovovat vzdělávací systém a zaměřit se již od dětí na rozvoj samostatnosti, kritického myšlení, kultivaci slušnosti a dovedností použitelných v kontextu reálného světa v budoucnosti. Zajímá se o chytré sítě, geoprostorovou byznys inteligenci, správu technické infrastruktury a majetku, internet věcí, start-up sféru, obnovitelné zdroje energie, pasivní stavby a přesné ekologické zemědělství.

Mgr. Ota Benc

Pan Benc má dlouholeté zkušenosti ve vedení základních škol a šest let zkušeností v manažerské pozici v soukromé IT společnosti. Jako současný ředitel Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou si uvědomuje důležitost využívání poznatků vědy ve vzdělávání žáků. Průběžně s týmem pedagogů nachází způsoby jak zefektivnit výuku a přiblížit ji potřebám dnešního světa. Jeho zkušenost v soukromém sektoru, který je často flexibilnější a rychlejší v souvislosti s inovacemi, mu slouží jako vodítko při zajištění relevance vzdělání nabízeného v jeho škole pro reálný svět mimo akademickou půdu.

Mezi jeho vzdělávací priority patří i zkvalitnění výuky angličtiny na jeho škole, kde si klade za cíl dovést žáky na akademickou úroveň angličtiny tzn. takovou znalost, aby v angličtině dokázali přemýšlet a studovat. Jako první v České republice plošně implementoval program na angličtinu využívající poznatky neurovědy. Pan Benc vystudoval MFF UK Praze.

Mgr. Zuzana Ochabová

Vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave odbor učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť ako jedno z odvetví špeciálnej pedagogiky. Počas niekoľkoročnej praxe sa začala špecializovať na reedukáciu špecifických vývinových porúch učenia u intaktnej populácie. Snažila sa v tejto oblasti nachádzať efektívne a účinné reedukačné prístupy a techniky. Vždy hľadala spôsob ako zlepšiť kognitívne schopnosti u detí a využiť aj skrytý potenciál, ktorý ľudský mozog ponúka.V súčasnosti pracuje ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Bratislave, kde sa venuje reedukácii špecifických vývinových porúch učenia a poskytuje žiakom intervencie .

Pracuje aj so žiakmi, ktorí majú diagnostikované ADHD (Attention Deficit hyperactivity Disorder). Snaží sa priniesť do špeciálnopedagogických intervencií nové myšlienky na reedukáciu a tiež zmeniť uzavreté názory pedagogickej verejnosti na žiakov so špecifickými vývinovými porucha.

Jitka Ševčíková , MBA

Jitka Ševčíková vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. V současné době školí dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukci stresu, komunikačních dovedností a práci v hladině alfa. V České republice koordinuje vzdělávací platformu Brillant Brain, je součástí projektů Ženy ženám a 3D Leader. Patří mezi vyhledávané lektory a kouče, je spoluautorkou knihy o emoční inteligenci rodičů a dětí. Spolupracuje s Česku televizí a Českým rozhlasem, webem Psychologie.cz, přednáší na několika vysokých školách. Pořádá semináře v ČR, na Mallorce a na Bali. Mezi její prestižní klienty patří firmy: Arcelor Mittal, GE Money bank, Hewlett Packard, Ogilvy Action, Partners, OREA Hotels, Excalibur City, Enteria, VUT Brno, Policie ČR. Byla nominována na titul Lektorka roku 2014.

Ing. Petr Kadlec

Konzultant a kouč, odborník na aplikaci současných neurověd v denním životě. Věnuje se možnostem využití nových poznatků o našem mozku do manažerské praxe i do denního života každého z nás. Původně je informatik s 15ti letou praxí budování počítačových systémů, kde získal schopnost vidět věci v širokých souvislostech i vnitřních vazbách.

V 90. letech získal v nadnárodních konzultačních společnostech příležitost poznat fungování podniků a moderní principy managementu. Naučil se hledat dlouhodobý „strategický“ pohled, chápat věci v pohybu a nenechat se tím vyvést z míry. Třetí Petrova profese vznikla spontánně z poznání, že všechny manažerské teorie nakonec skončí u lidí, u nepostihnutelné složitosti jejich svobodné vůle, myšlení, vrozených předpokladů a nashromážděné zkušenosti. Absolvoval studium aplikovaných neurověd v USA a intenzivně se věnuje tomu, jak nepřetržitě přicházející nové poznání z výzkumných laboratoří „přeložit“ do srozumitelného jazyka a dostat mezi lidi.

Zaměřuje se na rozvoj jednotlivců i týmů v organizacích cestou koučinku, mentorinku a podpory učení. Hlavní oblastí jeho pozornosti je vnitřní motivace, jako náš zdroj aktivity a energie k rozvoji, a role komunikace a vztahů pro její udržení i v nejobtížnějším období našich životů – v období změn a ztráty jistot.

Partneři 2. ročníkuSpolečnost vznikla v roce 2010 a od svého počátku má hlavní cíl – přesvědčit co nejvíce Středoevropanů o prospěšnosti mentálního tréninku. Zakladatelé společnosti se zasloužili o tvorbu české verze programu HAPPYneuron, který pochází z Francie. V České republice je známý jako HAPPYneuron Brain Jogging a je prvním z moderních přístrojů pro trénink mozku na našem trhu. www.brainjogging.cz


Portál vydává odbornou literaturu (psychologie, pedagogika ad.), populárně naučné knihy, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče ad., 4 časopisy a pořádá semináře pro pedagogy. www.portal.czMediální partneři:eduin
eyrie
ecs
scilearn

psychologie