Neurověda ve vzdělávání V. 

11. dubna 2018

Vážení příznivci Neurovědy,

další ročník Neurovědy ve vzdělávání máme úspěšně za sebou! Ve středu 11. dubna 2018 jsme Vás přivítali v KC City na Pankráci na 5. ročníku naší konference. Sál byl zaplněn do posledního místa a my doufáme, že i letos jste se od našich řečníků dozvěděli něco zajímavého a možná i trochu kontroverzního. Seznam letošních zajímavých řečníků naleznete níže i s prezentacemi, které účastníci uvolnili ke zveřejnění.

V roce 2018 se nám také už podruhé podařilo získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účastníkům jsme tak kromě celodenního programu mohli nabídnout přidanou hodnotu v rámci certifikace v rámci celoživotního vzdělávání.

Na fotografie a atmosféru konference se můžete podívat do naší fotogalerie

 

Řečníci a program

Marek Herman - řečníkMarek Herman

Marek Herman patří mezi významné české pedagogy a lektory osobního rozvoje. Vystudoval gymnázium a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté učil sedm let na gymnáziu v Bílovci. Po deset let (1997–2007) pracoval pro nadnárodní společnosti, kde měl mj. na starost filantropické projekty. Je jedním z duchovních otců dárcovské SMS.Vede svoje vlastní semináře zaměřené hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a na výchovu malých dětí do šesti let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Napsal knihu „Najděte si svého marťana".

 

Jarmila Klímová - řečníkMUDr. Jarmila Klímová

Vystudovala lékařskou fakultu UK v Plzni. Je psychiatrem a psychoterapeutem s mnohaletou praxí v oboru. V září 1995 přešla do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Zde pracovala na oddělení akutních psychoz, mentálních retardací, terminálních psychotických poruch, doléčovacím stacionáři a neurologickém oddělení. Vedla oddělení neurotických poruch a rok pracovala na ambulanci, kde byla většina práce orientována psychoterapeuticky. Ve své soukromé praxi se specializuje především na problematiku vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku. Z jejího pera vzešly publikace Proč a jak psychosomatika funguje?

 

Bohumil Kartous - řečníkBohumil "Bob" Kartous

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). 

 

Karel Rýdl - řečníkProf. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Karel Rýdl ukončil studium v roce 1979 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech germanistika – historie. V letech 1981 - 1998 působil jako asistent, odborný asistent a posléze docent pro dějiny školství a srovnávací pedagogiku. Působil jako vedoucí Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze a na Ústavu jazyků. Profesorem byl jmenován v roce 2003. V letech 2006 - 2009 pracoval též jako vyžádaný poradce ministra školství. Prof. Rýdl je autorem více než 200 původních vědeckých prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí.

 

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Vendula Jašková je mezinárodní koučkou FIE. Již od roku 2004 se začala vzdělávat a věnovat metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování. V dnešní době je již mezinárodní trenérkou a tuto úžasnou metodu může předávat dál. Od roku 2003 se věnuje vzdělávání dětí v anglickém jazyce, několikrát týdně má skupinky dětí, kde se hravou přirozenou formou věnují rozvíjení svého talentu a angličitně. Vzdělává i dospělé, především pedagogy v různých pedagogických oborech.

 

 

 Ing. Milan Adámek

Ing. Milan Adámek absolvent ČVUT a VSV UK v Praze. Zaměřuje se na teorie a aplikační modely efektivní komunikace, management vedení lidí a sociální dynamiky skupin. V rámci intenzívní spolupráce s lékařskými fakultami a s profesorem Karlem Rýdlem rozvíjí teorii neuropedagogiky, kterou vyučuje na VŠ. Jde o kombinaci neurovědních poznatků aplikovanou do výchovných a pedagogických procesů. Pomocí toto teorie by se mělo dát lépe předcházet konfliktům, ale i psychickým poruchám, syndromu vyhoření, pokusům o sebevraždy a dalším nepříznivým psychologickým jevům.

 

Hana Ošlejšková - řečníkDoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Docentka Hana Ošlejšková působí jako přednosta Kliniky dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice v Brně. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UJEP v Brně, a nadstavbovou atestaci získala z dětské neurologie. Její práce se zaměřuje především na zkoumání ADHD (hyperaktivity), vývojových poruch a epilepsie u dětí. Zároveň působí jako předsedkyně výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP a je členkou oborových rad pro obor neurologie a speciální pedagogiku Masarykovy univerzity v Brně.

 

Tibor Brečka - řečníkMgr. Tibor Brečka, MBA

Konzultant, lektor a psychoterapeut. Působí jako odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, na Ústavu humanitních studií Newton College Praha a je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a další. V současné době se zaměřuje na problematiku bezpečnosti, agresivity a šikany nejen u dětí. 

 

Tilton Michaela - řečníkIng. Michaela Tilton, MBA
Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na rozvoj dovedností od raného dětství. Ovlivněna studiem nových vědeckých směrů ve vzdělávání rozšířila nabídku o další licence na nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy angličtiny od raného dětství až po dospělost.

 

Program konference 2018

08:15 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 10:10 MUDr. Jarmila Klímová
Když mozek nefunguje, jak bychom  potřebovali

10:10 – 11:00 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Ing. Milan Adámek
Neuropedagogika

11:00– 11:30 Coffee break


11:30 – 12:15 doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Problematika neurovývojových poruch a epilepsie

12:15 – 12:45 PANELOVÁ DISKUSE
Jak moderní je české školství?

12:45 – 13:45 Oběd

13:45 - 15:00 Marek Herman
Klíčové faktory učení – dobrá praxe a nejčastější omyly učitelů

15:00 – 15:05 POZVÁNÍ panem Jílkem na jednotlivé workshopy po CB:

1. SEKCE "ŠKOLA"
2. SEKCE „NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍ"
Každá sekce zaměřena na konkrétní cílovou skupinu.

Workshopy – dvě oddělené sekce

„Inovativní škola a život v ní" „Neurověda v praxi"
15:20 - 16:10
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA
Bezpečná škola
Mgr. et Mgr. Vendula Jašková
Metody R. Feuersteina
16:10 – 16:50
Ing. Milan Adámek
Problematika současného školství
Ing. Michaela Tilton, MBA
Čteni z pohledu mozku a jak se naučit cist v angličtině

17:00 KONEC

Partneři V. ročníku

Pořadatel:

Everesta

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Hlavní partneři konference:

Partneři konference:

 

Kuba LibriGrada - partner konferencePortál - partner konferenceInfra - partner konferenceBezpečná škola - partner konferenceCTM academy - partner konferenceQuiido - partner konferenceAKTIP - partner konferenceEduIn - partner konferenceJordi´s ChocoDallmayr - partnerFiremní vzdělávání - partner