Neurověda ve vzdělávání 2016 - III. ročník

Vážení přátelé Neurovědy,

27. dubna 2016 proběhl již třetí ročník konference Neurověda ve vzdělávání. Uskutečnil se v Hotelu DUO v Praze 9. Na fotografie a atmosféru konference se můžete podívat zde.

Velký zájem účastníků nám říká, že zájem o poznatky neurovědy ve vzdělávání a výchově stále roste. Navštívilo nás na 150 účastníků, kteří doufáme, že si to plně užili. Většina účastníků byla z oblasti vzdělávání, učitelé, vychovatelé a ředitelé, zavítali k nám však i podnikatelé z oblasti vzdělávání i široká veřejnost se zájmem o neurovědu i výchovu.

Poprvé také proběhl souběžný veletrh "Chytrá hlava, šikovné ruce", kde se i prezentovali firma zabývající se výchovnými pomůckami či vzdělávacími hrami. Účastníci se tak mohli seznámit s novými produky, které pomáhají při vzdělávání, mnoho z nich si vyzkoušet a samozřejmě i zakoupit za zvýhodněné ceny.

Čtvrté pokračování konference se již připravuje. Proběhne 5. dubna 2017 opět v Hotelu DUO na Praze 9 a pevně doufám, že se k nám přídáte.

Řečníci a program

Koukolík František - řečníkMUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA
František Koukolík vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Je přední český neuropatolog se zaměřením na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, je vedoucí Národní referenční laboratoře pro Creuzfeldt-Jakobovu nemoc, člen Newyorské akademie věd, České lékařské akademie a českého centra PEN klubu. Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, za které získal řadu ocenění, např. cenu rozhlasového pořadu Meteor za publikaci Mozek a jeho duše. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady.

 

Ježek Karel - řečníkMUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Alma mater Karla Ježka je 1. lékařská fakulta UK v Plzni. Titul Ph.D. získal ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Po studiích pracoval sedm let v norském Trondheimu v Centru pro biologii paměti a systémové neurovědy, kde spolupracoval s manželi Moserovými, čerstvými držiteli Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. Karel Ježek publikoval jako jeden z autorů v časopise Plos Biology výsledky výzkumu, který nabízí vysvětlení mechanismu vzniku posttraumatické poruchy, při níž dochází k nežádoucí asociaci mezi akutním stresem a jinými vzpomínkami. Dále v roce 2011 publikoval v prestižním zahraničním časopise Nature objev principu časování aktivace vzpomínek v mozku. Nyní je zpět v České republice a vede Laboratoř experimentální neurofyziologie na Univerzitě Karlově.

 

Tilton Michaela - řečníkIng. Michaela Tilton, MBA
Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na rozvoj dovedností od raného dětství. Ovlivněna studiem nových vědeckých směrů ve vzdělávání rozšířila nabídku o další licence na nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy angličtiny od raného dětství až po dospělost.

Syka Josef - řečníkprof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.
Josef Syka absolvoval Lékařskou fakultu v Praze, kde v roce 1991 získal v oboru neurofyziologie doktorát a pět let na to byl jmenován profesorem. Brzy jej zaujala problematika sluchového systému mozku a vlivu hluku na člověka a této oblasti zůstal věrný dodnes. V letech 1993 – 2000 byl místopředsedou Rady vlády pro výzkum a vývoj. Založil Českou společnost pro neurovědy, jejímž byl po mnoho let předsedou, je členem Academia Europea. V roce 2009 mu Ruská akademie věd udělila titul doctor honoris causa. Dnes Josef Syka působí jako profesor fyziologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, jehož byl v letech 1994-2001 ředitelem.

Blasiak Wladislav - řečníkProf. dr hab. Władysław Błasiak
Zahraniční řečník konference Neurověděda ve vzdělávání pocházející z Polska. Władysław Błasiak je děkanem fakulty Matematicko-fyzikálně-technické na Pedagogické univerzitě v Krakově (www.up.krakow.pl). Napsal více než 100 publikací zaměřených na teorii učení, neurodidaktiku, didaktiku předmětu fyzika a dalších přírodovědních oborů. Je autorem školních učebnic a výukových programů. Aktivně spolupracuje jako recenzent s polským Ministerstvem národního vzdělávání. Je nenapravitelným optimistou, který věří, že se podaří vytvořit příznivou atmosféru pro výuku přírodovědních předmětů na školách. Jeho dlouhodobým cílem výzkumu je tzv. eyetracking, tedy zkoumání očího pohybu při zkoumání objektů s přihlednutím na pozornost, které oči jednotlivým částem objektu věnuje.

Karsten Michaela - řečníkDr. Michaela Karsten
Michaela Karsten vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové. Po získání titulu pracovala pro americkou společnost Merck Sharp & Dohme. V dalším studiu pokračovala v Mnichově, kde vystudovala německý jazyk na Goethe Institutu. Od roku 1998 je aktivní v paměťovém sportu, v kterém dosáhla řady vysokých ocenění: trojnásobná mistryně světa v paměťových schopnostech, čtyřnásobná mistryně České republiky, Guinnessův rekord 2001 (Memo - Rekord, data narození v časovém limitu 2 minut, rekord 13 dat narození) ve správném pořadí, tzn. rekord 78 číslic, (v Guinnessově knize 9/2000), Grand Master Titul v paměťovém sportu/Mind Sport Olympiade (Londýn, 2000). V roce 2010 založila společnost MindKarat® pro mentální a paměťový trénink. Je autorkou knihy "Úspěšná paměť".

Klaus Václav ml. - řečníkMgr. Václav Klaus, ml.
Pan Klaus vystudoval a v roce 1993 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru matematika – geografie. V letech 1998–2014 byl ředitelem Prvního reálného gymnázia v Praze (PORG) a poté sítě škol PORG v Praze a Ostravě. PORG je osmileté soukromé gymnázium, které vzniklo v roce 1990 jako první nestátní škola po roce 1948. PORG nepoužívá běžné známky, ale bodovou stupnici 1 -10, kdy jeden bod představuje nejhorší hodnocení a desítka nejlepší. V době působení pana Klause se gymnázium umístilo na prvním místě výsledků z hlediska státních maturit. Po odchodu z PORG získal místo v britské společnosti, pro kterou zprostředkovává nákup škol ve střední Evropě. Učí matematiku na pražském Gymnáziu Jana Keplera a je poradcem předsedy strany ODS pro oblast školství. V posledních letech se často vyjadřuje ke stavu vzdělávacího systému i společnosti v České republice.

 

Program konference 2016

08:15 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 10:00 MUDr. FRANTIŠEK KOUKOLÍK, DrSc., FCMA
Neurobiologie inteligence, učení a pozornosti, časté neurovývojové poruchy.

10:00 – 10:45 MUDr. KAREL JEŽEK, Ph.D.
Paměť, její organizace v mozku a metody studia

10:45 – 11:10 Coffee break
11:10 – 11:55 Mgr. VÁCLAV KLAUS
Uplatnění inovací ve vzdělávání na české škole

11:55 – 12:30 PANELOVÁ DISKUSE
Jak moderní je české školství?

Panelisté:
Mgr. Václav Klaus
Ing. Michaela Tilton, MBA
Mojmír Macek
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 - 14:15 prof. MUDr. JOSEF SYKA, DrSc., dr.h.c.
Co víme dnes o činnosti mozku při vnímání a generování řeči, čtení a psaní?

14:15 – 15:15 Prof. dr hab. Władysław Błasiak
Eyetracking in education. Traps of thinking.

15:15 – 15:20 POZVÁNÍ panem Jílkem na jednotlivé workshopy po CB:

1. SEKCE „INOVATIVNÍ ŠKOLA A ŽIVOT V NÍ"
2. SEKCE „POZNATKY NEUROVĚDY"
Každá sekce zaměřena na konkrétní cílovou skupinu.

15:20 – 15:35 Coffee break

Workshopy – dvě oddělené sekce
„Inovativní škola a život v ní" „Neurověda v praxi"
15:35 – 16:15
PaedDr. EVA VÁŇOVÁ
Učíme se učit – metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování.
Dr. MICHAELA KARSTEN
Trénink paměti – praktické ukázky
16:20 – 16:50
LUKÁŠ BRYKSA
Podpora kognitivních funkcí mozku pomocí online tréninku Mentem.cz
MICHAELA TILTON, MBA
Metodika výuky angličtiny vytvořená neurovědci a její využití v praxi

16:50 – 17:00 KONEC

Partneři III. ročníku

Pořadatel:

Everesta

Partneři:

Mentem - partner

Pod listem - partnerInfra - partner Edumenu - partner Cihličky pro dětičky Briliant Brain - partner Zajíček na koniJordi´s chocolateEEG InstitutScientific Learning - partner