Neurověda ve vzdělávání VI.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhla dne

Vážení příznivci Neurovědy,

již VI. ročník Neurovědy ve vzdělávání máme úspěšně za sebou! Ve středu 3. dubna 2019 jsme se sešli v sále Praha v hotelu DUO a sál praskal ve švech, za což vám děkujeme!

Náš zahraniční host profesorGerald Hüther mluvil o radosti z učení, zatímco doktor Karel Nešpor mnohé rozesmál a uvolnil svým nekonvenčním vystoupením. Genderová expertka Zuzana Labudová seznámila účastníky s výzkumy ohledně fungování dívčích a chlapeckých mozků, zatímco dámy ze Slovenska - doktorky Jurášková a Mátychová - poradily, jak pracovat s nadanými dětmi.

Odpolední worksopy se daly účastníkům možnost řešit konkrétní problémy v oblasti práva s doktorem Moravcem, v oblasti pegagogicko-psychologického poradenství s magistrou Kubíčkovou a v oblasti moderního severského školství s Bobem Kartousem. Každý účastník si tak mohl vybrat oblast, která ho zajímala nejvíce.

V roce 2019 se za naši konferenci již potřetí zaručilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svojí akreditací. Účastníkům jsme tak kromě celodenního programu mohli nabídnout přidanou hodnotu v rámci certifikace v rámci celoživotního vzdělávání.

Na atmosféru konference se můžete podívat v naší fotogalerii.

Program konference naleznete zde.
 
 

Řečníci

Marek Herman - řečníkDr. Gerald Hüther

Gerald Hüther je jedním z nejznámějších německých vědců v oblasti mozku. Podílí se na mnoha výzkumech neurobiologické prevence. Vystudoval v Lipsku a doktorát obhajoval v Max Planck Institute for Experimental Medicine v Göttingenu. Brzy se stal členem Německé výzkumné nadace (DFG) a od roku 2004 do roku 2016 vyučoval neurobiologii na univerzitě v Göttingenu. Od roku 1994 do roku 2006 zde také vedl výzkumné oddělení na psychiatrické klinice. Gerald Hüther je autorem mnoha publikací a odborných textů (např. Tajemství prvních devíti měsíců), přednáší a věnuje se fungování mozku v oblasti ADHD a poruch chování.

 

Zuzana Labudová - řečníkMgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Zuzana Labudová tvoří už dvacet let osvětové programy pro mládež a vyučující, působí také jako genderová expertka a lektorka vzdělávacích kurzů pro firmy i veřejnou správu. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a na Univerzitě Karlově obor genderová studia. Doktorát získala v oboru aplikované etiky rovněž na UK v Praze. V poslední době se soustředí zejména na oblast genderových rolí a komunikace žen a mužů v současné společnosti. Na konferenci vystoupí s příspěvkem týkajícím se odlišností v mozcích dívek a chlapců a velmi rozšířeného mýtu o tom, že zatímco kluci jsou z Marsu, holky pocházejí z Venuše.

 

Bohumil Kartous - řečníkBohumil "Bob" Kartous

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). 

 

Karel Nešpor - řečníkMUDr. Karel Nešpor, CSc.

Karel Nešpor je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog. V roce 1976 absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie. Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes je emeritním primářem. Je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí. Na konferenci se s MUDr. Nešporem podíváme na návykové nemoci u žáků a studentů.

 

Jana Jurášková - řečníkPhDr. Jana Jurášková, PhD.

Jana Jurášková je spoluzakladatelka společnosti CENADA, n.o., která se zabývá nadanými žáky. Podílí se na vedení soukromé základní školy a gymnázia pro žáky s intelektuálním nadáním v Bratislavě. Jana Jurášková je speciální pedagožka zaobírající se praxí a teorií vzdělávání nadaných žáků. Pracuje jako lektorka kurzů práce s nadaných žáků na Pedagogické fakultě UK, je autorkou monografie Základy pedagogiky nadaných, věnuje se aplikaci respektujícího přístupu a nenásilné komunikaci na slovenských školách. Na konferenci Neurověda ve vzdělávání vystoupí s kolegyní Mátychovou na téma Práce s nadanými žáky.

 

Martina Mátychová - řečníkMgr. Martina Mátychová, PhD.

Martina Mátychová je pedagožka, spoluzakladatelka a současná ředitelka společnosti CENADA, n.o. - Centra nadaní, které vzniklo v roce 2007 a poskytuje poradenství v oblasti intelektuálního nadání, popř. nadání spojeného s dalšími sociálními projevy (např. poruchou učení, Aspergerovým syndromem, autismem aj.). Ve své pedagogické praxi se věnuje výchově a vzdělávání nadaných žáků, rozvíjení jejich talentu i sociálního zapojení. Zastává teorii respektující školy a zároveň se snaží o proměnu školského systému, který by více zohledňoval nadané žáky. Na konferenci Neurověda vystoupí společně s kolegyní Juráškovou.

 

Pavla Kubíčková - řečníkMgr. Pavla Kubíčková

Pavla Kubíčková je speciální pedagožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny. Vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně, v rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Školského managementu na Karlově univerzitě. Od roku 2007 pomáhá dětem i jejich rodičům v P-P poradně, kde se setkává s každodenními výchovnými a vzdělávacími problémy. Na konferenci Neurověda ve vzdělávání vystoupí na téma "kolik času máme věnovat svým dětem?". Podělí se o zkušenosti s dětmi, kterým rodiče linkují život. Jak je vhodné nakládat s časem dětí, aby se rodiče ani děti nehroutili z nenaplněných očekávání?

 

 

Program konference 2019

08:15 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 11:00 Dr. Gerald Huther
Radost z učení

11:15 – 12:00 MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Prevence návykových nemocí u žáků a studentů

12:00 - 13:00 OBĚD

13:00 – 13:30 Mgr. Zuzana Labudová
Pro jaký mozek je dělaná dnešní škola? Pro klučičí či dívčí?

13:30 - 14:15 PhDr. Jana Juráčková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD.

Intelektuálně nadaný žák - radost, nebo problém ve škole?

14:15 – 14:30 POZVÁNÍ panem Jílkem na jednotlivé workshopy po CFB:

1. SEKCE "ŠKOLA"
2. SEKCE „NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍ"
Každá sekce zaměřena na konkrétní cílovou skupinu.

Workshopy – dvě oddělené sekce

„Inovativní škola a život v ní" „Neurověda v praxi"
15:00 - 16:00
Mgr. Bohumil Kartous
Nejlepší praxe učení ze zahraničí
JUDr. Ondřej Moravec
Učitel jednou nohou v kriminále
16:00 - 17:00
Mgr. Bohumil Kartous
Nejlepší praxe učení ze zahraničí
Mgr. Pavla Kubíčková
Kolik časi máme věnovat svým dětem?

17:00 KONEC

Partneři VI. ročníku

Pořadatel:

Everesta

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Hlavní partneři konference:

Partneři konference:

 

Kuba LibriPortál - partner konferenceMentem - partner konferenceJordi´s ChocoDallmayr - partnerMedIndex - partnerEduIn - partner konferenceLangino - partner konference