Neurověda ve vzdělávání IX.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhla

dne 17. dubna 2024

Vážení příznivci Neurovědy,

IX. ročník Neurovědy ve vzdělávání za sebou a pevně věříme, že úspěšně! Ve čtvrtek 17. dubna 2024 jsme se sešli v TOP Hotelu v Praze se všemi nadšenci pro neurovědu a vzdělávání.

Ráno jsme začali zprudka s Andreou Krtíkovou a tématem kyberšikny. Následoval odborník na slovo vzatý, pan profesor Komárek s trochu filozofickým tématem, zda máme jako lidé svobodnou vůli. Jako velká voda následovala Simona Babčáková, ke které možná někteří přistupovali skepticky, ale její příspěvek o komunikaci většinu účastníků uhranul. Přednáškový program ukončil zahraniční host, pan Haselmann, s příspěvkem o vzdělávání za pomoci umělé inteligence. 

Odpolední worksopy rozdělily účastníky na dva tábory: mohli jste si buď panem Pokem procvičit paměť, nebo s paní Corkery projít cestu, jak probíhá proces myšlení a učení.

Na atmosféru konference a fotogalerii se můžete podívat na našem facebooku.

Program konference naleznete zde.

 

Řečníci

Andrea KretíkováMgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.

Andrea Kretíková získala vzdělání v oborech andragogiky a psychologie, na zahraniční univerzitě Nottingham Trent pak vystudovala obor kyber-psychologie. Tomuto oboru se v posledních letech věnuje v rámci poradenství a lektorování kurzů o kyberšikaně a digitálním wellbeingu. Jde o moderní obor, který se zaměřuje na vliv moderních technologií na člověka, jeho komfort a jak technologie změnily fungování lidské společnosti.


Vladimír Komárekprof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupil jako dětský lékař do Teplic a později na místo dětského neurologa v Praze 4. Od roku 1984 pracoval na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Atestoval v oboru pediatrie a dětské neurologie. V roce 1993 byl jmenován docentem v oboru neurologie, v roce 2009 profesorem. V letech 2014–2022 byl děkanem 2. lékařské fakulty.

 


Simona BabčákováSimona Babčáková

Simona Babčáková není pouze filmová a divadelní herečka. Již 30 let se věnuje psychologii a osobnostnímu růstu a stala se průvodkyní vnitřními světy. Na základě výcviku Principy života si uvědomila pravidla a nástroje komunikace, které praktikuje a vzdělává v tom druhé. Věří, že svůj život si tvoříme skrze vztahy, které vytváříme a ty tvoříme na základě toho, jak komunikujeme.

 


Ralf HaselmannDipl.- Ing. (FH) Ralf Haselmann, M.A.

Ralf Haselmann je přední německý lektor firemního vzdělávání. Jeho hlavními tématy jsou moderní vzdělávání, nová média a v posledních letech i zapojování umělé inteligence do vzdělávacích procesů. Jak reaguje vzdělávací prostředí a případně politika na požadavky průmyslu a firem a co to znamená pro jednotlivce, to jsou jen některé z témat, kterými se ve svých přednáškách zaobírá.

 


Jakub PokMgr. et Mgr. Jakub Pok

Lektor a zakladatel Školy paměti Jakub Pok se trénováním paměti zabývá již více než dvacet let. S pomocí paměťových technik je schopen si zapamatovat 52 kanastových karet v přesném pořadí za méně než 2 minuty nebo 25 telefonních čísel do 5 minut. Tyto dovednosti předává účastníkům firemních školení a kurzů Školy paměti. Účastníci jeho projev často označují jako strhující, zábavný a velmi poučný. Pravidelně publikuje články o trénování paměti a s možnostmi, jak efektivně trénovat svou paměť

 


Eva CorkeryMgr. Eva Corkery

Eva Corkery je certifikovanou trenérkou metody Instrumentálního obohacení pro děti i dospělé. Ve své praxi nabízí kognitivní rehabilitaci i pro klienty se získaným poškozením mozku (jako např. následek cévní mozkové příhody či jiném traumatickém poranění hlavy). V této oblasti spolupracuje s významnými britskými organizacemi. Ve své praxi se zaobírá nejen metodami prof. Feuersteina.

 

 

 

Program konference 2024

08:15 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 10:00 Mgr. et Mgr. Andrea Kretíková
Kyberšikana

10:00 – 11:00 Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Mozek a svobodná vůle

11:00 - 11:20 CFB

11:20 – 11:25  Hlavní partner: Akredika_Pavlína Šlajsová

11:25 – 12:45 Simona Babčáková

Vědomá komunikace

12:45 - 13:40 OBĚD

13:40 - 14:45 Dipl. Ing. Ralf Haselmann

Vzdělávání s pomocí umělé inteligence

14:45 – 14:50 POZVÁNÍ na jednotlivé workshopy po CFB:

Workshopy – dvě oddělené sekce

15:00 - 17:00 - hlavní sál 
Mgr. et Mgr. Jakub Pok
Škola paměti

16:00 - 17:00 - sál 1
Mgr. Eva Corkery
Mozek a vzdělávání

17:00 KONEC

Partneři IX. ročníku

Pořadatel konference:

Everesta_logo - pořadatel konference

Odborný garant konference:

 Nuerasoft - logo_odborný garant konference

Generální partner:

Cogito: generální partner

Hlavní partner: 

Akredika

Partneři konference:

 Portál - partner konference          Inboox - partner konferenceATC: metod pro osobní rozvojBZC Company: partner konferenceEvitis_partner konference

   

 

Desitin