Inovace ve školní praxi
Praktické workshopy o vzdělávání s akreditací MŠMT

I. ročník měl proběhnout 20. října 2022 v Praze

Mozec_inovace ve školské praxi

Vážení přátelé vzdělávání,

již několik let pro Vás připravujeme konferenci Neurověda ve vzdělávání a stejně jako celý školský systém, i my jsme se rozhodli se více zaměřit na praktické dovednosti. Proto jsme se rozhodli připravit nový celodenní program s názvem Inovace ve školní praxi.
 
Během čtyř dvouhodinnových bloků Vám čtyři řečníci z praxe představí témata, se kterými s možná trápíte každý den. Společně s přednášejícími i dalšími účastníky budete moci sdílet své zkušenosti a vzájemně se inspirovat k praktickému vyřešení celého problému. 
 

Termín, cena a místo konání

  • Workshopy se uskuteční 20. října 2022 od 9h do 17h v Praze.
  • Registrační poplatek činí 3 000 Kč (DPH se u akreditovaných programů neplatí). Vstupenky bude možné zakoupit na našem e-shopu. Pokud by Vám akce nešla vložit do košíku, zkuste prosím jiný prohlížeč nebo pište na email níže.
  • Pro více informací se obracejte na: Lenka Lokvencová, lenka.lokvencova@everesta.cz.

Akreditace MŠMT: Získali jsme akreditaci od Ministerstva školství, a co to pro vás znamená?

 - Pokud jste Vy nebo Vaše škola zapojena do projektů vzdělávání pedagogů, je možné uhradit příspěvek z těchto prostředků.

 - Každý účastník získá certifikát o absolvování konference.

- Akreditací Ministerstvo školství potvrdilo, že obsah naší konference garantuje, což je dobrý argument, abyste byli snadněji uvolněni ze zaměstnání. 

 

Řečníci a program

Alžběta BělovskáMgr. Alžběta Bělovská – Obohacování slovní zásoby prostřednictvím metody instrumentálního obohacování (FIE)

Příspěvek přiblíží metodu prof. Reuvena Feuersteina „Instrumentální obohacování" jako jednu z možností podpory rozvoje kognice dětí a dospělých. Skrze vlastní prožitek účastníků představí základní pilíře metody, které jsou zaměřené na rozvoj řeči, jako nástroje intelektuální činnosti, zprostředkování, nápravu a rozvoj kognitivních funkcí. FIE je určeno nejen pro žáky s dlouhodobou školní neúspěšností ale i pro žáky nadané, jako prostředek osobního rozvoje. Je vhodný pro seniory, předškolní děti jako stimulační program. 

Barbora HabartováMgr. et Mgr. Barbora Habartová – Podpora žáků s NKS ve škole z pohledu logopeda.

Přednáška bude rozdělena do dvou částí. V první části přednášky bude definován základní pojem narušená komunikační schopnost a účastníkům bude představena oblast jazykových rovin. Přednáška se bude zabývat také nejčastějšími projevy NKS. V druhé části přednášky se účastníci seznámí s vybranými metodami podpory žáků s narušenou komunikační schopností v běžném proudu vzdělávání z pohledu logopeda. Budou probírána témata spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve třídě i možnosti efektivní komunikace s rodiči.

Michal JahnMgr. Michal Jahn – Třídní klima v klidu

Příspěvek se zaměří na třídní klima a práci s třídním kolektivem ze všech úhlů pohledu od prvotní diagnostiky až po práci s (nejen) problematickými jednotlivci. Přednášející představí praktické hry a činnosti na odhalení slabin kolektivu, potenciání třecí místa a naopak zapracuje na posílení vzájemných vazeb mezi jednotlivci a efektivní komunikace. Velký důraz bude brán na sebepoznání, komunikativní dovednosti, týmovou spolupráci, vzájemnou kooperaci a skupinovou dynamiku. To vše s praktickými ukázkami a postřehy z každodenní praxe.

Andrea KretíkováMgr. Andrea Kretíková, MSc. – Kyberšikana v praxi aneb šikana „bez modřin"

Workshop bude využívat metodu frontální výuky doplněnou diskusemi, prací ve dvojicích a aktivním vyhledáváním informací na internetu. Účastníci po absolvování workshopu budou schopni formulovat rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou, budou mít přehled o potenciálních rizikových skupinách napříč věkovými strukturami a zároveň získají přehled o možných preventivních nástrojích i způsobech práce a péče o oběti i agresory kyberšikany.

 

Partneři programu

Everesta

Eyrie