Neurověda ve vzdělávání VIII.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhla

dne 30. dubna 2023

Vážení příznivci Neurovědy,

již VIII. ročník Neurovědy ve vzdělávání máme úspěšně za sebou! Ve čtvrtek 30. března 2023 jsme se sešli v hotelu DUO v Praze se všemi, kteří se k nám rozhodli přidat při dalším ročníku.

Hned ráno všechny probudila Laura Janáčková s otázkou, jaké je vztah mezi sexem a mozkem. Slovo poté přebral Bohumil Kartous a představil nám vzdělávání v éře internetu a umělé inteligence. Po přestávce vystoupil Vladimír Beneš s příspěvkem o tajemstvích mozku. Poslední přednášku hlavního programu přednesla magistra Němcová se zkušenostmi s prací s talentovanými dětmi. 

Odpolední worksopy se daly účastníkům možnost řešit konkrétní problémy v oblasti kyberšikany s Andreou Kretíkovou a FIE metody s Vendulou Jaškovou. Zúčastnil se i Raffi Feuerstein, syn zakladatele slavné FIE metody. 

V roce 2023 se za naši konferenci již počtvrté zaručilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svojí akreditací. Účastníkům jsme tak kromě celodenního programu mohli nabídnout přidanou hodnotu v rámci certifikace v rámci celoživotního vzdělávání.

Na atmosféru konference a fotogalerii se můžete podívat na našem facebooku.

Program konference naleznete zde.

 

Řečníci

Vladimír Benešprof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. je český lékař, specializací neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK. Působí také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a viceprezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností, ve které bude od září 2011 zastávat post prezidenta. Od roku 1998 zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).


Raffi FeuersteinRabbi Dr. Rafi Feuerstein - zvláštní hostá

Rabín Dr. Rafi Feuerstein je syn zakladatele oblíbené Feuersteinovy metody a prezidentem Feuersteinova institutu v Jeruzalémě. Je propagátorem nových iniciativ, jejichž cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání dostupného dětem a mladistvým po celém světě. Rabín Dr. Feuerstein je oblíbeným řečníkem v Izraeli i po celém světě na téma vzdělávání a terapie. Pan Feuerstein vystoupí v rámci odpoledního workshopu s magistrou Vendulou Jaškovou.

 


Laura Janáčkovádoc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Laura Janáčková je docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci. Je zaměstnána v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih.


Bohumil KartousMgr. Bohumil Bob Kartous, Ph.D.

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku.


Vendula JaškováMgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D.

Vendula Jašková je mezinárodní trenérkou programu FIE, s metodou pracuje již od roku 2004. Své zkušenosti předává dále během školení, seminářů a vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníku nejen v ČR, ale i v zahraničí. Program FIE a metodu zkušenosti zprostředkovaného učení implementovala do celkového chodu detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ Kojetice - v Třebíči, kde funguje celá škola právě na těchto principech.

 


Andrea KretíkováMgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.

Andrea Kretíková získala vzdělání v oborech andragogiky a psychologie, na zahraniční univerzitě Nottingham Trent pak vystudovala obor kyber-psychologie. Tomuto oboru se v posledních letech věnuje v rámci poradenství a lektorování kurzů o kyberšikaně a digitálním wellbeingu. Jde o moderní obor, který se zaměřuje na vliv moderních technologií na člověka, jeho komfort a jak technologie změnily fungování lidské společnosti.

 

Ivana NěmcováMgr. Ivana Němcová

Ivana Němcová začala s kariérou učitelky na střední i základní škole, brzy se však přesunula ke speciální pedagogice. Z všeobecné speciální pedagožky se postupem času vyprofilovala na práci s talentovanými dětmi. Od roku 2000 pracuje jako speciální pedagog péče o nadané žáky v Pardubickém kraji. Její prací je rozpoznávat talent u dětí a radit pedagogům všech stupňů, jak s takovými dětmi jedna a vzdělávat je.

 

 

Program konference 2023

08:15 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 10:00 doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc.
Láska aneb kam mizí mozek

10:00 – 11:00 Mgr. Bohumil Kartous, PhD.
Vzdělávání „z parního stroje na hyperloop"

11:00 - 11:20

11:20 – 11:25  Hlavní partner: ABC music® - PaedDr. Mária Navrátilová 

11:25 – 12:45 Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Mozek a jeho tajemství

12:45 - 13:40 OBĚD

13:40 - 14:45 Mgr. Ivana Němcová

Práce s talentovanými dětmi

14:45 – 14:50 POZVÁNÍ na jednotlivé workshopy po CFB:

Workshopy – dvě oddělené sekce

15:00 - 17:00 - hlavní sál Praha
Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D., rabbi Rafi Feuerstein
Feuersteinovo instrumentální obohacování jako nástroj k efektivní inkluzi

16:00 - 17:00 - sál Helsinki
Mgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.
Kyberšikana aneb šikana bez modřin

17:00 KONEC

Partneři VIII. ročníku

Pořadatel konference:

Everesta_logo - pořadatel konference

Odborný garant konference:

 Nuerasoft - logo_odborný garant konference

Generální partner:

Cogito: generální partner

Hlavní partner: 

ABC music: partner konference

Partneři konference:

 Portál - partner konference          Inboox - partner konferenceATC: metod pro osobní rozvojBZC Company: partner konferenceEvitis_partner konference

   

Firemní vzdělávání_partner konference

Národní pedagogický institut