Neurověda ve vzdělávání VII.
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhla dne

Vážení příznivci Neurovědy,

již VII. ročník Neurovědy ve vzdělávání máme úspěšně za sebou! Ve středu 24. března 2022 jsme se sešli v sále Congress hotelu Praha se všemi, kteří 2 covidové roky vydrželi s námi a přes všechny odklady dorazili.

Hned ráno všechny rozproudil Jan Martin Stránský s přednáškou o vlivu moderních technologií na rozvoj mozku. Slovo poté přebral František Koukolík, osobnost české neuropatologie. Následovala Pavla Kubíčková s příspěvkem o práci s dětmi s poruchami učení. Poslední přednášku přednesl prof. David Netuka o práci s nervovou soustavou po úrazu či nemoci.

Odpolední worksopy se daly účastníkům možnost řešit konkrétní problémy v oblasti výuky anglického jazyka či problémy školství jako takového. V druhé části workshopů se rozebíraly poruchy dětského attechmentu a praktický nácvik Feuersteinovy metody.

V roce 2022 se za naši konferenci již počtvrté zaručilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svojí akreditací. Účastníkům jsme tak kromě celodenního programu mohli nabídnout přidanou hodnotu v rámci certifikace v rámci celoživotního vzdělávání.

Na atmosféru konference a fotogalerii se můžete podívat na našem facebooku.

Program konference naleznete zde.

 

Řečníci

David Netukaprof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Profesor Netuka převzal od dubna 2020 funkci přednosty Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky po prof. Vladimíru Benešovi, je přednostou. Hlavní oblasti jeho odborných aktivit jsou cévní onemocnění mozku, léčba nádorů podvěsku mozkového a celé spektrum nádorových procesů mozku a míchy. Přednáší na 1. LF UK v Praze, především obor Neurochirurgie. Podílí se na výzkumu a vývoji lékařské techniky, zejména neurochirurgické robotiky.


Pavla KubíčkováMgr. Pavla Kubíčková

Pavla Kubíčková je speciální pedagožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny. Vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně, v rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Školského managementu na Karlově univerzitě. Od roku 2007 pomáhá dětem i jejich rodičům v P-P poradně, kde se setkává s každodenními výchovnými a vzdělávacími problémy.

 


Martin Jan StránskýMUDr. Martin Jan Stránský

Vystudoval medicínu na St. George´s University School of Medicine v USA. Po dokončení studia zahájil vlastní lékařskou praxi a zároveň začal jako asistent přednášet neurologii na Yale University (USA). Po pádu komunistického režimu se trvale usadil v Čechách. Od roku 1994 přednáší na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1995 založil "Polikliniku na Národní" v Praze. Svou praxi kombinuje s výukou na univerzitě v Yale, Univerzitě Karlově a v Grenadě. Usiluje o změnu v přístupu k učení a výchově jako takové.


Jeroným KlimešPhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.,

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas v USA. Získal doktorát z psychologie v roce 2002. V roce 2006 pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv a vyučoval psychologii na Filozofické fakultě UK. Zabývá se psychologickým poradenstvím v tématech rodiny a vztahů. Publikuje odborné články, účastní se diskusních pořadů. Vyjadřuje se k tématům partnerských vztahů, psychologie kolektivu či vliv technologií na vývoj mozku. Během své praxe také posuzoval zájemce o osvojení dětí pro Městské centrum sociálních služeb Praha a zkoumal psychologické dopady neplodnosti.


Alžběta BělovskáMgr. Helena Alžběta Bělovská

Alžběta Bělovská je lektorkou FIE (Feuersteinovy metody). Má za sebou více než dvacetiletou učitelskou praxi na základních školách. V současné době je na mateřské dovolené. Vedle péče o dvě malé děti se věnuje rozšiřování povědomí o Feuerstinově metodě, vede školení i praktické workshopy, aby se myšlenky Feuersteinovy metody mohly šířit dále. Její nadšení pro výuku a pro osobní rozvoj jsou přímo nakažlivé.

 


František KoukolíkMUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

František Koukolík vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Je přední český neuropatolog se zaměřením na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, je vedoucí Národní referenční laboratoře pro Creuzfeldt-Jakobovu nemoc, člen Newyorské akademie věd, České lékařské akademie a českého centra PEN klubu. Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, za které získal řadu ocenění, např. cenu rozhlasového pořadu Meteor za publikaci Mozek a jeho duše. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady.

Michalea TiltonIng. Michaela Tilton, MBA

Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na rozvoj dovedností od raného dětství. Ovlivněna studiem nových vědeckých směrů ve vzdělávání rozšířila nabídku o další licence na nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy angličtiny od raného dětství až po dospělost.

MyslivečkováBc. Petra Myslivečková, DiS.

Vystudovala Karlovu univerzitu obor Psychologie a speciální pedagogika. Později přidala ještě komplexní výcvik pro práci s dětmi s poruchou attachmentu, což předznamenalo její další působení. Působila jako sociální pracovnice v SOS dětských vesničkách. Od začátku roku 2022 pracuje pro Magistrát hl. města Prahy na oboru sociálních věcí jako metodik sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

Program konference 2022

08:15 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 10:15 MUDr. Martin Jan Stránský
Vzdělávání dětí pro budoucí svět

10:15 – 11:30 MUDr. František Koukolík, DrSc.
Mozek a kritické myšlení

11:30 – 12:15  Mgr. Pavla Kubíčková

Nové poznatky v "léčbě" dyslexie

12:15 - 13:30 OBĚD

13:30 - 14:45 prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Mozek - co umíme dnes a co bychom mohli umět zítra

14:45 – 14:50 POZVÁNÍ na jednotlivé workshopy po CFB:

1. SEKCE "NEJLEPŠÍ PRAXE UČITELE"
2. SEKCE „SEBEROZVOJ"
Každá sekce zaměřena na konkrétní cílovou skupinu.

Workshopy – dvě oddělené sekce

15:00 - 16:00
Mgr. Helena Alžběta Bělovská
Obohacování slovní zásoby
Ing. Michaela Tilton
Maturitní úroveň AJ již na základní škole
16:00 - 17:00
Bc. Petra Myslivečková, DiS.
Attachment u dětí
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.
Kde naše školství tlačí pata?

17:00 KONEC

Partneři VII. ročníku

Pořadatel:

Everesta

Odborný garant konference:

Nuerasoft

Hlavní partneři konference:

 

Partneři konference:

 

Kuba LibriPortál - partner konferenceJordi´s ChocoDallmayr - partner  EduIn - partner konference