Neurověda ve vzdělávání 2017 - IV. ročník

Vážení přátelé Neurovědy,

5. dubna 2017 proběhl již čtvrtý ročník konference Neurověda ve vzdělávání a my doufáme, že úspěšně. Na letošním ročníku se nám podařilo zaplnit přednáškový sál a snad i vnuknout nějakou tu zajímavou myšlenku. Od našich řečníků zaznělo mnoho zajímavých, i když mnohdy protichůdných názorů. Pan Beneš přišel s kontroverzní myšlenkou, že učení opotřebovává mozek, pan Svoboda zastával tradiční výukové metody a pevné mantinely, zatímco pan Dušek zastával názor "ne-výchovy". Zahraniční host, Sarah Leupen, přinesla několik praktických rad, zatímco pan Štefll poskytl účastníkům náhled do reality alternativního českého školství. Doufáme, že si každý našel ten svůj pohled na vzdělávání.

Na fotografie a atmosféru konference se můžete podívat zde. Na základě Vaší poptávky uveřejňujeme ke stažení prezentace, u kterých jsme získali povolení řečníků: prezentace pana Šteffla, prezentace pana Smolky, prezentace paní Leupen, prezentace pana Koťátka a pana Beneše.

Celkem ročník 2017 navštívili 160 účastníků. Většina účastníků byla z oblasti vzdělávání, učitelé, vychovatelé a ředitelé, zavítali k nám však i podnikatelé z oblasti vzdělávání i široká veřejnost se zájmem o neurovědu i výchovu.

Řečníci a program

Beneš Vladimír - řečníkProf. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. je český lékař, specializací neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK. Působí také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a viceprezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností, ve které bude od září 2011 zastávat post prezidenta. Od roku 1998 zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

 

Svoboda Jan - řečníkPhDr. Jan Svoboda

PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Aktuálně působí jako supervizor azylových domů, nestátních poradenských pracovišť a Domovů důchodců. Během mnohaleté praxe publikoval více než 100 článků.

 

Dušek Jaroslav - řečníkJaroslav Dušek

Je herec, improvizátor a člověk, který veřejnosti zprostředkovává pohled na bytí a vnímání sebe a světa kolem očima indiánského kmene Toltéků. Každé setkání s Jaroslavem Duškem je především velkou inspirací. Na konferenci chceme spolu s ním vylézt "z krabice" konvenčního (vědeckého) myšlení. Je učení přirozený lidský instinkt, který nemá být svazován konvencemi školní docházky? Proč jako lidé uvažujeme o tom, že jen my jsme inteligentní a učící se bytosti?

 

Leupen Sarah - řečníkDr. Sarah Leupen

Doktorka Leupenová vystudovala neurovědy a získala doktorát v neurobiologii na Northwestern University. Své postdoktorandské vzdělání doplnila dále v oblasti fyziologie na Harvard Medical School. Vyučuje biologii na University of Maryland Baltimore County. V akademickém roce 2016-2017 získala Fullbrightovo stipendium a působí na Lékařské fakultě UK v Plzni. Jejím posláním zde je napomoci tvorbě a rozvoji moderních výukových programů. Je certifikovanou koučkou metody Team-Based Learning.

 

Šteffl Ondřej - řečníkOndřej Šteffl

Ondřej Šteffl je ředitelem společnosti Scio. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás - PORG. V roce 1995 založil společnost Scio. Ta se významně podílí na přijímacím řízení na vysoké a střední školy a obecně se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednotlivců. V posledních letech zdůrazňuje význam vzdělávání, které probíhá mimo klasickou školní docházku (tzv. paralelní vzdělávání).

 

Tilton Michaela - řečníkIng. Michaela Tilton, MBA
Michaela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté odešla na 11 let do USA, kde vystudovala management na University of California a zastávala různé manažerské pozice ve firmách zaměřených na komunikační technologie. V roce 2007 přivezla do Čech licenci na první program zaměřený na rozvoj dovedností od raného dětství. Ovlivněna studiem nových vědeckých směrů ve vzdělávání rozšířila nabídku o další licence na nové programy. V současné době Michaela vede firmu, která spolupracuje s více než 100 certifikovanými lektory a nabízí inovativní vzdělávací programy angličtiny od raného dětství až po dospělost.

 

Program konference 2017

08:15 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 – 10:00 Prof. MUDr. VLADIMÍR BENEŠ
Ovlivňování fungování mozku z pohledu současné medicíny

10:00 – 10:45 PhDr. Jan SVOBODA
Agresivita u dětí

10:45 – 11:10 Coffee break
11:10 – 11:55 Jaroslav DUŠEK
Učení jako lidská přirozenost

11:55 – 12:30 PANELOVÁ DISKUSE
Jak moderní je české školství?

Panelisté:
Jaroslav Dušek, volná výchova
Ing. Ivan Smolka, Waldorfské lyceum Praha
PhDr. Jan Svoboda, pedagog a psycholog
Ing. Michaela Tilton, MBA, autorka knihy o výchově „S láskou i rozumem"

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 - 14:30 Dr. Sarah Leupen
Motivating students

14:30 – 15:15 Ondřej Šteffl
Vzdělávání v 21. století

15:15 – 15:20 POZVÁNÍ panem Jílkem na jednotlivé workshopy po CB:

1. SEKCE „UČÍME SE CELÝ ŽIVOT"
2. SEKCE „ALTERNATIVA VE VZDĚLÁVÁNÍ"
Každá sekce zaměřena na konkrétní cílovou skupinu.

15:20 – 15:35 Coffee break

Workshopy – dvě oddělené sekce
„Inovativní škola a život v ní" „Neurověda v praxi"
15:35 – 16:15
MICHAELA TILTON, MBA
Metodika výuky angličtiny vytvořená neurovědci a její využití v praxi
Jana Codlová
Mapy učebního pokroku.
16:20 – 16:50
Ing. Ivan Smolka
Waldorfská škola
Ing. Daneš Koťátko
Jak se ladí mozek na vyšší výkon?

17:00 KONEC

Partneři IV. ročníku

Pořadatel:

Everesta

Partneři: 

         

Infra - partner Edumenu - partner  Briliant Brain - partner Jordi´s chocolateEEG InstitutScientific Learning - partner